Alt klart for den store E18-aksjonen onsdag

I tett trafikk ved kommunegrensa mellom Arendal og Tvedestrand i dag blei aksjonsplanen for onsdagens E18-aksjon lagt fram. Les i

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

E18 Haslestad

Foto: Jan Kløvstad

Agderposten her Også Tvedestrandsposten og NRK Sørlandet omtalar aksjonen på nettet i dag. Arendals Tidende presenterer aksjonsplanen slik.

Om du vil sjå presentasjonen av aksjonen på video, kan du klikke på TVA her og spole deg 3 minutt og 17 sekund inn på filminnslaget. Også i NRK Sørlandets kveldssending kl 1840 er det eit innslag om den komande aksjonen. Gå inn her og sjå innslaget etter om lag 10 minutt

Onsdag kl 1220-1250 køyrer Stortingets transport- og kommunikasjonskomite frå Arendal til Tvedestrand, og da vil alle 157 avkøyringar og bushaldeplassar langs vegen bli markert. – Vi er redde for at vi har Norgesrekord i tal avkjørslar pr kilometer, seier Jan Kløvstad, som er aksjonsleiar på vegner av bystyret i Arendal og kommunestyret i Tvedestrand. Dei som står med plakatar er folk som bur langs den farlege vegen.

Hjarteleg velkomen til å vere med. Berre kom til E18, parker trygt og still deg opps aman med ein av dei aksjonsistane vi alt har på plass.
Og her er heile aksjonsplanen:

Plan for 12. mars-aksjonen
Stortingets transport- og kommunikasjonskomite E18 Arendal — Tvedestrand
onsdag 12. mars kl 1220-1250

Notat ved Jan Kløvstad, 5. mars 2008

Komiteen får orientering på Tyholmen hotell, der ordførar Torill Rolstad Larsen også fortel om aksjonen vår. Ordførar Jan Dukene gjentar dette på Englegård kl 1250. Eg har forstått det slik at begge ordførarane er med i bussen.

Dette er komitemedlemmene:

Verv Representant Parti
Leder Sandberg, Per FrP
Første nestleder Tenden, Borghild Venstre – fungerande leiar av komiteen
Andre nestleder Rudihagen, Torstein A
Medlem Bekkemellem, Karita A
Medlem Faldet, Eirin A
Medlem Halleraker, Øyvind H
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Hoksrud, Bård FrP
Medlem Johansen, Irene A
Medlem Langeland, Hallgeir H. SV
Medlem Sahl, Jan KrF
Medlem Sortevik, Arne FrP
Medlem Strøm, Tor-Arne A
Medlem Wickholm, Truls A
Medlem Øveraas, Eli Sollied Sp

Aksjonen vår:
Aksjonen for å vise hvor farlig denne strekningen er, er godkjent av driftsstyret i Arendal kommune og ordfører/rådmann i Tvedestrand kommune.

Vi markerer alle avkjørsler, bussholdeplasser osv med plakater. Det er 157 slike avkjørsler. ved skolene blir rektor spurt om å mobilisere alle elevene synlig, men trygt fra vegen. I tillegg plasserer vi blomster der det har vært dødsulykker 1997- 1. mars 2008.

I tillegg til avkjørslene er det
– to barneskolar med tilsaman rundt 180 elevar,
– to barnehagar med 58 barn,
– ein vidaregåande skole (avdeling) med 120 elevar
– to kyrkjer
– to bedehus
– eitt ungdomshus
– ein idrettsplass
– eit ridesenter
– aktivt landbruk på begge sider av vegen.
Dette blir stortingskomiteen opplyst om.

Konkret aksjonsplan:

1. Plakatar
50 x 70 cm, gule plakatar med påklistra bokstavar i rekkefølge 1 ved Stølen og stigande nr heilt til Englegård. Bestilt i Tvedestrand boktrykkeri.Blir levert 7. mars.

2. Lister
Lister 150 cm 1’ x 2’ levert frå Monter, Tvedestrand. og kappa av Odd Kleivene.

3. Stifte plakatar på listene
Fredag formiddag i Tvedestrand. Vi må finne folk til å gjere dette med stiftepistol. Truleg berre ein halvtimes arbeid. Jan K.

4. Oversyn over dødsulykker
Paal Sodefjed, Trygg Trafikk og Bjørn Olstad i Vegvesenet 370 59440 og 90591660 finn oversikt og gir oss kart digitalt. Avtalt 4. mars.

5. Blomar ved ulykkesstader
Holt blomster. Jan K — tal utfrå opplysningar for Trygg Trafikk. Blomstane blir plassert utfrå nemnte kart i løpet av formiddagen 12. mars.

6. Køyre ut plakatane
Onsdag 12. mars kl 0930-1200. Ansvar: Miljøgruppa i Tvedestrand kommune ved Johan Colbjørnsen utfrå kart Jan K lagar

7. Mobilisere plakatberarar
Plakatane ligg klare i alle avkjørslar. Plakatberarane stiller i sin veg/avkjørsel/busshaldeplass kl 1200 og blir ståande til bussen har passert. Sjå eiga liste over folk som har tatt på seg ansvar for vidare mobilisering. Vi har nå sikra oss folk på samtlege 157 stader. Om det kjem fleire, er det berre fint om det står fleire kvar stad.

Elevane på Nesheim skole (96) og barna på Nesheim barnehage (11) står trygt ved busshaldeplassen ved Nesheim skole. Dei fleste av dei 47 barna ved Dalen barnehage står trygt på jordet til Jens Martin og Anne Margrethe Dalen på austsida av E18 like etter passering Dalen. Mange av elevane på Tvedestrand videregående skole på Holt står ved ein avkjørsel ved skolen og dei 100 elevane ved Holt skole er synlege frå E18 like ved Holt skole.

Plakatberarane er ferdig med jobben sin når bussen har passert. Det står truleg "Turbuss" på bussen som altså startar frå Tyholmen hotell kll 1220 og er framme på Englegård kl 1250. Når bussen har parkert er det berre å legge frå seg plakaten og kome seg trygt heim igjen/på arbeid igjen. Plakatane blir plukka opp av miljøgruppa i Tvedestrand kommune.

(Vi kan fortsatt ha oversett en avkjørsel eller to, men dette burde være 99% korrekt. Bare én av de mange traktorvegene til/fra jorder er med (Øvre Longum — som et eksempel)

Avkjørsel nr Sted(ikke korrekte navn, men for å fortelle hvor stedene er) Navn Ansvar
1 Fjellet øst Aud Fossli 97034995 og 37036157, [email protected] – avtalt 4. mars
2 Fjellet — nedkjørsel til vannet Aud Fossli
3 Fjellet — rasteplass Aud Fossli
4 Fjellet — neste avkjørsel øst Aud Fossli
5 Lona listhøvleri Aud Fossli
6 Avkjørsel ved ny garasje Aud Fossli
7 Ytre Longum — opp til Jørgen Fjærbu Aud Fossli
8 Ytre Longum buss øst Aud Fossli
9 Ytre Longum buss vest Aud Fossli
10 Fossli oppkjørsel Aud Fossli
11 Fossli bussholdelass vest Aud Fossli
12 Fossli bussholdeplass øst Aud Fossli
13-14 Rasteplass vest Aud Fossli
15 Odden — avkjørsel Olav Tore Bjornes 37033402 og 45664338
16 Odden bussholdeplass vest Olav Tore Bjornes
17 Bussholdeplass øst Olav Tore Bjornes
18 Billakkering Olav Tore Bjornes
19 Odd Karsten Stokkelien Olav Tore Bjornes
20 Oddmund Myhren Olav Tore Bjornes
21 Bulien 1 Olav Tore Bjornes
22 Bulien 2 Olav Tore Bjornes
23 Bussholdeplass vest Olav Tore Bjornes
24 Ydse Jensen øst Olav Tore Bjornes
25 Magnus Longum øst Olav Tore Bjornes
26 Longum bilopphogging vest Brigitte Andreassen Avtalt 4. mars, 97560148, [email protected]
27 Shell vest Brigitte Andreassen
28 Shell bussholdeplass, øst Brigitte Andreassen
29 Tversover vegen øst Brigitte Andreassen
30 Grønn garasje øst Brigitte Andreassen
31 Thordis og Ole Ragnar Bjornes vest Brigitte Andreassen
32 Camilla og Robin Werner, vest Brigitte Andreassen
33 Wenche Johansen øst Brigitte Andreassen
34 Bjornesvegen bussholdeplass vest Brigitte Andreassen
35 Bjornesvegen vest Brigitte Andreassen
36 Bjornesvegen bussholdeplass øst Brigitte Andreassen
37 Olsbu Tone 37033534, 90810565, 91300458, [email protected]
38 Olsbu vest — veg inn til/fra jordet Tone
39 Tufta — Bjørn Eirik Engelskjønn Tone
40 Tufta — Nyli Tone
41 Nesheim skole Helene Kløcker 96 elevar fra Nesheim skole og 11 barnehagebarn fra Nesheim barnehage står ved bussholdeplassen fra 1220.
42 Nesheim skole 2 Helene Kløcker som over
43 Lindstølen vest Tone
44 Rughagen øst Tone
45 Engelskjønnvegen buss vest Tone
46 Engelskjønnvegen vest Tone
47 Oppkjøring til vedplass øst Tone
48 Engelskjønnvegen bussholdeplass øst Tone
49 Askedalen — Unni og Svend Andersen Tone
50 Bjørg og Nils Mørland Tone
51 Dalen bussholdeplass vest Anne Margrethe Dalen Anne Margrethe Dalen
52 Dalen, kryss mot Saltrød Jens Martin Dalen Anne Margrethe Dalen
53 Dalen bussholdeplass øst Tjøstolv Hofstøl Anne Margrethe Dalen
54 Avkjørsel Dalen vest Hofstøl Anne Margrethe Dalen De fleste barna i Dalen barnehage står trygt på jordet mellom E18 og vegen mot Saltråd opp mot Dalen Misjonshus/barnehagen
55 Lauvlandhusa Arnhild Lauvland 37033482,[email protected]
56 Hage øst Arnhild Lauvland
57 Holtebekk bussholdeplass vest Arnhild Lauvland
58 Holtebekk bussholdeplass øst Arnhild Lauvland
59 Holtebekkevegen Arnhild Lauvland
60 Gunhild Roland vest Arnhild Lauvland
61 Skjulestadrønningen innkjørsel øst Arnhild Lauvland
62 Skjulestadrønningen busslomme Arnhild Lauvland
63 Skjulestadrønningen utkjørsel øst Arnhild Lauvland
64 Skjulestadsaga Arnhild Lauvland
65 Skjulestad oppkjørsel 1 John Einar Myhren 95730951, [email protected]
66 Skjulestad bussholdeplass vest John Einar Myhren
67 Skjulestad bussholdeplass øst John Einar Myhren
68 Bomvolls hus John Einar Myhren
69 Hilda og Ole L. Skjulestad John Einar Myhren
70 Brekkenes 1 — Marit og John Einar Myhren John Einar Myhren
71 Brekkenes buss vest John Einar Myhren
72 Brekkenes buss øst John Einar Myhren
73 Brekke vest John Einar Myhren
74 Brekka bussholdeplass vest John Einar Myhren
75 Brekka — Volletjennvegen John Einar Myhren
76 Brekka bussholdeplass øst John Einar Myhren
77 Brekka — kirkevegen John Einar Myhren
78 Gunn og Rune Brekka vest John Einar Myhren
79 Bente og Lars Brekka John Einar Myhren
80 Smia øst Olav Lillevåje 37033179, 97112085, [email protected]
81 Oddveig og Ivar Sandnes Olav Lillevåje
82 Bussholdeplass vest Olav Lillevåje
83 Haugenesvegen Olav Lillevåje
84 Bussholdeplass øst Olav Lillevåje
85 Avkjørsel til Stene vest Olav Lillevåje
86 Moenvegen vest Olav Lillevåje
87 Moenvegen bussholdeplass vest Olav Lillevåje
88 Brekka gamle skole Olav Lillevåje
89 Dalbu bussholdeplass vest Olav Lillevåje
90 Dalbu — oppkjørsel vest Olav Lillevåje
91 Dalbu bussholdeplass øst Olav Lillevåje
92 Liene vest Olav Lillevåje
93 Einar og Daphny Tollefsen øst Olav Lillevåje
94 Våje — bussholdeplass øst Olav Lillevåje
95 Våje — Noddelandsvegen Olav Lillevåje
96 Våje — bussholdeplass vest Olav Lillevåje
97 Lillevåje vest Olav Lillevåje
98 Landbøvegen — bussholdeplass vest Arnold Lauvland
99 Landbøvegen — bussholdeplass øst Arnold Lauvland
100 Landbøvegen Arnold Lauvland
101 Engbråten øst Olav og Odd Inge Bråthen Arnold Lauvland
102 Engbråten vest — Kjell Bjarne Arnold Lauvland
103 Vekta øst Arnold Lauvland
104 Borgny Haslestad vest Borgny Haslestad Arnold Lauvland
105 Bussholdeplass øst Arnold Lauvland
106 Avkjørsel sving — Anders og Anita Arnold Lauvland
107 Bussholdeplass vest Arnold Lauvland
108 Avkjørsel i svingen øst Kåre Råbu Arnold Lauvland
109 Avkjørsel/bussholdeplass Haslestad øst Arnold Lauvland
110 Saga og bussholdeplass vest Arnold Lauvland
111 Rasteplass vest 1 Arnold Lauvland
112 Rasteplass vest 2 Arnold Lauvland
Tvedestrands grense Tore Moen
113 Bjørknes vest bussholdeplass Tore Moen
114 Bjørknes vest Tore Moen
115 Jorstad vest Tore Moen
116 Jorstad bussholdeplass øst Tore Moen
117 Lia vest Gusdal Arnold Lauvland
118 Skålandsvegen og bussholdeplass vest Tore Moen
119 Skålandsvegen bussholdeplass øst Tore Moen
120 Svend Dalholt Tore Moen
120 Småbruk vest Tore Moen
121 Hvitt hus øst Tore Moen * her er enda en bussholdeplass på høyre side. Vi får stå midt mellom bussholdeplassen og avkjørselen!
122 Hesthagen Bussholdeplass vest Tore Moen
123 Hesthagen Tore Moen
124 Oppkjørsel øst bratt bakke Tore Moen
125 Bussholdeplass øst Tore Moen
126 Langangsvegen øst Elsa Goderstad
127 Vegen opp mot Storetjenn vest Elsa Goderstad
128 Goderstad bussholdeplass vest Elsa Goderstad
129 Goderstad gardsveg øst Elsa Goderstad
130 Goderstad bussholdeplass øst Elsa Goderstad
131 Landbruksskolen — Holt kirke vest Elsa Goderstad Et sted her vil elever fra Tvedestrand videregående skole stå
132 Seland øst Elsa Goderstad
133 Bussholdeplass landbruksskolen øst Lilly Berland
134 Holt skole, oppkjørsel vest Elsa Goderstad Et sted her vil 100 elever fra Holt skole stå
135 Bussholdeplass Holt bedehus øst Elsa Goderstad
136 Bussholdeplass Holt bedeshus vest Elsa Goderstad
137 Langtveit — Nunnes foreldre vest Gunnar Gledje
138 Langtveit — gårdsveg øst Gunnar Gledje
139 Langtveit bussholdeplass øst Gunnar Gledje
140 Langtveit bussholdeplass vest og Holt camping Gunnar Gledje
141 Rødt hus øst
142 Fiansvingen Statoil vest 1 Gunnar Gledje
143 Fiansvingen Statoil øst 1 Gunnar Gledje
144 Fiansvingen Statoil vest 2 Gunnar Gledje
145 Fiansvingen Statoil øst 2 Gunnar Gledje
146 Fiansvingen — vegen til Åmli Gunnar Gledje
147 Fiansvingen — utkjørsel fra øst i svingen Gunnar Gledje
148 Nygård vest Gunnar Gledje
149 Nygård øst Gunnar Gledje
150 Gliddi gårdsveg og bussholdeplass vest Gunnar Gledje
151 Gliddi bussholdeplass øst Gunnar Gledje
152 Myklebostad vest Gunnar Gledje
153 Englegård bussholdeplass vest Gunnar Gledje
154 Englegård bussholdeplass øst Gunnar Gledje
155 Englegård avkjørsel vest Gunnar Gledje
156 Fellesutkjørsel nord for mølla Gunnar Gledje
157 Rømyr utkjørsel vest Gunnar Gledje

Med ønske om at denne aksjonen skal gi oss ein trygg E18 så fort som mogleg.

Beste helsing

Jan Kløvstad
[email protected]
[email protected]

91 80 82 56

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**