Exxon Mobil saken: SV ikke til å kjenne igjen

I Dagbladet sist fredag gikk det frem at oljefondet hadde stemt ned et forslag fra to aksjonærer på Exxon Mobils generalforsamling om å oppgi CO2-utslippet fra drivstoffsalg på kvitteringen til kundene.
– Jeg er forundret over at man ikke valgte å støtte forslaget og begrunelsen for dette, uttaler Gunnar Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Regjeringen har ved en rekke anledninger varslet at man vil bruke sitt eierskap aktivt, og at man har høye ambisjoner innenfor etikk og miljø i forvaltningen av oljeformuen. Her hadde man en mulighet til å bidra til dette, noe man valgte bort, påpeker Kvassheim.

Godt begrunnet forslag
Statssekretær Roger Skjærva (SV) uttalte til dagbladet sist fredag at han hadde forståelse for at man ikke kunne støtte alle initiativer her i verden.

– I denne saken er ikke SV til å kjenne igjen. Jeg mener forslaget var godt begrunnet. Det gikk ut på å styrke miljøinformasjonen knyttet til salg av selskapets produkter. Det er viktig, fordi det bidrar til adferdsendring og bevisste forbrukervalg, legger Kvassheim til.

 Regjeringen og SV stemte ned miljøforslag. -SV er ikke til å kjenne igjen, mener Gunnar Kvassheim.

Regjeringen og SV stemte ned miljøforslag. -SV er ikke til å kjenne igjen, mener Gunnar Kvassheim.
Foto: Microsoft

– Det er heller ikke gitt at forslaget ville gått ut over selskapets økonomi. Tvert i mot er Exxon Mobil et selskap som kunne hatt nytte av å styrke sitt omdømme innenfor miljø- og klimaområdet, påpeker Kvassheim.

– Jeg vil fra nå av råde finansministeren til å utstyre de som i slike sammenhenger er satt til å forvalte statens eierskap med andre reflekser, slik at man responderer positivt på denne typen forslag, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**