Styret 2010

Dette er styret til Bergen Venstre i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alf Helge Greaker

Leder: Alf Helge Greaker
[email protected]/4800 4218

Politisk nestleder: Idun Bortne
[email protected]/9181 7839

Organisatorisk nestleder: Mads Myr Munthe-Kaas
[email protected]/414 76 343

Kasserer: Anne Kjos Veim
IO ansvarlig: Øyvind Jakobsson
Styremedlem: Trond Wikne
Styremedlem: Julie Andersland
1. vara: Tallak Rundholt

Bergen Unge Venstre: Hanne Kvilhaugsvik
Bergen Liberale Studentlag: Erik Nyman-Apelset

Arna Venstre: Kjell-André Johannessen
Bergenhus Venstre: Frode Røynesdal
Bergen Sør: Øyvind Jakobsson
Bergen Vest: Trond W. Tveiten
Årstad Venstre: Åsta Årøen
Åsane Venstre: Per-Arne Larsen

Gruppeleder bystyregruppen: Hans-Carl Tveit

Styret i Bergen Venstre har som en av sine hovedoppgaver å skape interesse for og kunnskap om Venstres politikk og viktige samfunnsspørsmål. Styrets medlemmer arrangerer blant annet medlemsmøter og deltar i ulike politiske debatter i samfunnet.

Bergen fra Fløyen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**