Styrket personvern – nei til datalagringsdirektivet

Venstres landsstyre vedtok i helgen en rekke krav til en ny personvernpolitikk og avviser å implementere datalagringsdirektivet. Rogaland Venstres leder Helge Solum Larsen er godt fornøyd. – Grunnlaget for liberalismen er de borgerlige friheter. Her kan Venstre aldri vike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borgamasten

Foto: Tore RYkkel

Datalagringsdirektivet vil legitimere muligheten til å samle inn og lagre alle opplysninger om menneskers telefon og internettbruk. Det vil bli et omfattende byråkrati med registre som rammer alle. Rogaland Venstre vedtok en svært kritisk uttalelse om direktivet under årsmøtet tidlig i februar.

Solum Larsen er bekymret over at innsamlede og registrete opplysninger kan komme på avveie og brukes på en måte det ikke var intensjon om.
Lundkommisjonen påviste den systematiske overvåkningen etter 2. verdenkrig. – Oppgjøret etter Lundrapporten synes nesten allerede å være glemt, sier Solum Larsen.
– Vi må ha bevissthet rundt disse spørsmålene. Demokratiet vårt må vinnes hver eneste dag.
Mange blir nok bekymret når de hører at den russiske sikkerhetstjenesten FSB har fått velsignelse til å avlytte alle telefoner og all internettbruk i Russland.
– Også i Norge må vi stille oss spørsmål om hva slags samfunn vi kan risikere å få, hvis vi ikke står fast på noen prinsipielle standpunkt.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Datalagringsdirektivet er kraftig anslag mot menneskers rett til å leve et sporløst samfunn, sier Solum Larsen. Direktivet vil legitimere muligheten til å samle inn og lagre alle opplysninger om menneskers telefon og internettbruk. Det vil bli et omfattende byråkrati med registre som rammer alle. Les hele direktivet her >>

Venstres landsstyre krever at:
Regjeringen ikke implementerer EUs datalagringsdirektiv, og om nødvendig legger ned veto mot direktivet.
Personvernet må grunnlovsfestes.
Politiet aldri kan gjennomføre overvåkning uten rettslig kjennelse.
Det alltid skal eksistere reelle anonyme alternativer til registrering av reisemønster.
Alle personvernskrenkende helseregistre fjernes. Helseopplysninger som lagres i registre skal anonymiseres.
Muligheten til offentlig og privat bruk av kameraovervåkning innskrenkes kraftig, og kan kun brukes når det er en bevisst funksjon av overvåkningen.
Kommuner som ønsker det har en rett til å gi tillatelse og føre nødvendig tilsyn med kameraovervåkning.
Det skal være mulig å kjøpe varer og tjenester uten å skulle legge igjen elektroniske spor eller personopplysninger.
Det må utarbeides strengere regler og rutiner for lagring og sletting av personopplysninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**