Forhandling om lokalisering av Turistinformasjon i Risør gjenopptas

Etter skriftlig innspill fra Krf., Høyre, Frp. og Venstre, besluttet Risør formannskap tirsdag at administrasjon skulle gjenoppta forhandlinger med Ted Hanisch om fremtidig lokalisering av turistinformasjon i Risør. Det er klart vår gruppering er meget fornøyd med beslutningen om å gjenoppta forhandlingene uttaler gruppeleder Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen fremmet henvendelse om turistinformasjon på vegne av Krf., Høyre, Frp. og Venstre

Jan Einar Henriksen fremmet henvendelse om turistinformasjon på vegne av Krf., Høyre, Frp. og Venstre

Noe uventet ble debatten i formannskapet tildels skarp, men resultatet av den lange debatten ble derimot som forventet. Vi ønsket jo bare å få forhandlingene på skinner igjen og samtidig gi aktørene starthjelp sier Jan Einar Henriksen, som håper nye og bedre lokaler kan stå klare til sommeren.

Formannskapet sa samtidig klart fra at tilgjengelighet og personaltoalett var en forutsetning for etableringen, men sa samtidig klart fra at det ikke var aktuelt å legge offentlige toalett i tilknytning til turistinformasjonen. Dermed skulle den verste hindringen for en god løsning være ryddet av vegen.

Les brevet til ordføreren
På vårt siste gruppemøte diskuterte vi fremtidig lokalisering av turistinformasjon i Risør. I den etterfølgende diskusjon var det stor enighet om at det ville være en vinn/vinn situasjon for alle dersom vi snarest mulig kunne få etablert en turistinformasjon med fin beliggenhet ut mot torvet. Vi er også kjent med at det har vært forhandlinger med eieren av Torvet 1 — Ted Hanisch om mulig lokalisering samtidig som vi ser for oss innspill med mulighet for flere alternative lokaler slik at vi ivaretar hensyn til konkurranseutsetting ved eventuell etablering av ny stedsplassering av turistinformasjonen.

Vi har i tillegg vært i kontakt med Turistinformasjonen v/daglig leder Maritha Thomseth og daglig leder i Risør Trebåtfestival v/Tove Esnault. Begge lederne gav uttrykk for ønske om samlokalisering med en åpen/direkte beliggenhet ut mot torvet. Signaler fra styremedlemmer i turistinformasjon peker i samme retning.

På vegne av flertallskonstellasjonen i bystyret ber vi ordføreren fremme saken på formannskapsmøtet 11.3.08, jfr. min anmodning på sist formannskapsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**