Klimabombe ved Høgskolen i Vestfold

Venstres fylkestingsmedlem Aina Dahl tar opp saken om valg av oljefyring tilknyttet nybygget til Høgskolen i Vestfold. I fylkestingsmøtet 12. mars rettet hun en interpellasjon til fylkesordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Aina Dahl

Aina Dahl

Selv om det ikke er fylkeskommunen som er utbygger, mener Venstre det er det all grunn til å ta opp saken i fylkets folkevalgte organ.

Hele interpellasjonen lyder som følger:

“Ifølge Tønsbergs Blad 9. februar 2008 er nybygget ved Høgskolen i Vestfold planlagt med oljefyring. Dette bekreftes av både høyskolens prosjektleder og Statsbygg som har ansvaret for høyskoleutbyggingen på Bakkenteigen.

Det er tragisk at statlige virksomheter i 2008 planlegger nybygg med energiløsninger som er helt uforenlig med gjeldende klimapolitikk. Fylkestinget i Vestfold vedtok i oktober i fjor en ambisiøs klima- og energiplan. Vi må stille krav til alle offentlige og private virksomheter i Vestfold om en like ambisiøs klimapolitikk. Det er helt nødvendig dersom Vestfold skal oppfylle sin del av de nasjonale forpliktelsene.

Den planlagte energiløsningen med oljefyring ved høyskolen gjør det nødvendig å stille følgende spørsmål til fylkesordføreren:

1. Vil fylkesordføreren ta initiativ overfor Høgskolen i Vestfold og Statsbygg, slik at nybygget får en bærekraftig energiløsning, for eksempel fjernvarme eller bioenergi?

2. Vil fylkesordføreren bidra til at Høgskolen i Vestfold deltar i et forpliktende samarbeid om klima-, transport- og energipolitikk, noe som blir aktualisert når hele lærerutdanningen flyttes fra Eik til Bakkenteigen.

3. I kraft av rollen som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et ansvar som pådriver for bærekraftige og fornybare energiløsninger. Vil fylkesordføreren ta politisk initiativ i forhold til flere planlagte offentlige byggeprosjekter i Vestfold, slik at vi er sikre på at det velges grønne og fornybare energikilder. Jeg viser til at både Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold planlegger nybygg.

Forøvrig forutsetter jeg at fylkesrådmannen er i full gang med å følge opp den vedtatte klima- og energiplanen. Jeg ser fram til oppfølgingssaken i fylkestinget senere i år. Jeg tar det for gitt at fylkeskommunen har en helt annen energipolitisk bevissthet enn det vi nå har sett ved Høgskolen i Vestfold.”

Aina Dahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**