Venstre på Saltentinget

Nord-Norgebanen og samferdsel var viktige Venstre saker som ble debattert på Saltentinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mandag og tirsdag (10-11.mars) var godt over 230 folkevalgte i Saltenregionen samlet i Bodø på Saltenting. Det var regionsstrategi som sto på agendaen og mange Venstre folk var aktive fra talerstolen. Særlig ble de mange samferdselsutfordringene i regionen og Nord-Norgebanen mye diskutert. Fauske Venstre fremmet og fikk oversendt en uttalelse til Saltenrådet:

nordlandsbanen

“Saltentinget vil i likhet med Ofotsamvirket ha Nord-Norgebanen inn i Nasjonal Transportplan 2010-2019, med midler til planlegging og prosjektering.
Saltentinget ber Nordland Fylkeskommune synliggjøre dette i sin uttalelse til NTP, som et langsiktig prosjekt.”

Venstrefolk på årets Saltenting var:
Meløy – Mari Ann Bjørkli
Bodø – Terje Cruickshank
Fauske – Åshild Uhre, Hilde Nystad og Arne B. Vaag.
Gildeskål – Jan Breivik og Kirsti Mentzoni
Steigen – Kjersti Gylseth og Jan Erik Diesen
Saltdal – Odd Arne Barlindhaug
Hamarøy – May Valle

For mer info om Saltenrådet se www.salten.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**