Et 1/2 år er gått siden valget. Hvordan går det Inger Therese Ranum?

Våre folkevalgte har nå lagt bak seg et halvt år i kommunestyret. Hvordan har de opplevd denne tiden og hva mener de er de viktigste oppgavene som folkevalgt for Namsos Venstre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Inger Therese Ranum er for vetaran å regne både i Namsos Venstre og i byens samfunnsliv.
De første møtene i kommunestyret var krevende, syntes hun. Tonen var skarp, og dette gikk ikke alltid på sak. Nå er stemningen bedre, og vi begynner å få dreisen på 4-parti-samarbeidet.

Den viktigste oppgaven er å opptre troverdig og følge Venstres program. Velgerne må føle at vi tar tillitsvervet alvorlig. Jeg vil være et ombud for folk i kommunen, sier Inger Therese.
I budsjettsammenheng måtte jeg svelge kameler, mothårs i eiendomsskatten, og jeg vil arbeide for at den kan fjernes på sikt. Det er viktig å engasjere seg i å få flere arbeidsplasser til kommunen og at Namsos framstår som en attraktiv kommune.
Spesielt ønsker jeg å jobbe for å videreutvikle skolene våre. Venstre skal være god på skole. Videre er det viktig at vi gir Olav Duun vgs. og HiNT gode rammevilkår.
Ellers så er tiden overmoden for å få på plass et krematorium i Namsos. Det samme gjelder livssynsnøytralt sermonirom. Det er over 50 år siden de første planene om krematorium lå på bordet! Og så må vi engasjere oss i forhold til Namsosbanen. Den skal på skinner igjen, understreker Inger Therese Ranum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**