Interpellasjon til ordfører til kommunestyremøtet 12.03.08

“Hva kan kommunen gjøre for å gi lokale musikkforeninger mer stabile øvingsforhold?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Begrunnelse: Hovedoppslaget i Sande Avis torsdag 6.mars hadde overskriften "Lei av å være kasteball." Det var representanter for musikklivet i Sande som uttalte at de var oppgitte over øvingslokalitetene. Spesielt likte de dårlig at Sande Musikkorps og Sande Juniorkorps måtte vike plassen i Kommunelokalet når det skulle være andre arrangement der. Dette fører til at de må transportere instrumenter og annet utstyr fra Kommunelokalet til et nytt sted der de kan øve. Kommunelokalet er det eneste lokalet av en størrelse som for eksempel Sande Musikkorps kan finne brukbart til sine øvelser. Galleberg Sangkor øver i Prestegården, og koret synes ikke det rommet de bruker der er godt egnet til øvelser.
Vi har et rikt musikkliv i Sande, og kommunen bør bidra til at dette musikklivet fortsatt kan ha gode øvingsforhold selv om kulturhuset ikke er like om hjørnet. Det er et rimelig krav at musikklivet i Sande skal ha gode muligheter for fortsatt vekst, og dette er avhengig av at kor og korps har gode øvingslokaler.

Fred Fredriksen
Leder – Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**