Nord-Fron Venstres visjon: Kåja 2012

Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2007 at det skulle iverksettes en storsatsning på Kåja, og det ble bevilget 500.000 kroner til forprosjekt. Med bakgrunn i kommunestyrets ønske har Nord Fron Venstre utarbeidet sin visjon: “Kåja 2012”. Dette blir Venstres bidrag til å se helhetlig planlegging rundt et så viktig prosjekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kåja representerer i dag utrolige muligheter. Det er både rikelig med plass, det ligger sentralt med to skoler i umiddelbar nærhet. I tilegg vil det blir enda mer sentralt om det kommer et elvekraftverk i Lågen med vegforbindelse på damkronen som knytter Vestsida sammen med Kåja. Enda mer interessant er Kåja som energikilde. Med dagens teknologi kan vi varme opp store bygningsmasser og idrettsanlegg ved å benytte varmepumper, som igjen reduserer utslipp. Store energi kan taes ut fra kommunens hovedledning for spillvann som passerer kåja. Elvevann og grunnvann kan bidra med betydelig energi.

Kåja er allerede godt innarbeidet som et område for idrett, og festivaler. Det er et naturlig samlingspunkt og med riktig satsning kan Kåja bli midtdalens flotteste idrettspark.

Fellesfunksjoner

Med Kåja 2012 vil vi få et kontaktpunkt uansett hvilken aktivitet man ønsker. De ulike idrettslagene og aktivitetene vil kunne samarbeide om f.eks. felles sekretærfunkjson. På den måten vet alle hvor de skal henvende seg i saker som angår disse aktivitetene. Dette innebærer at en samordnet administrasjon blir mer effektiv. Dette må ikke gå på bekostning av det frivillige engasjementet.

Svømmehall
Per dags dato bor det omlag 3000 personer rundt det sentrale Vinstra, kommunen er i utvikling og det er tilflytting i dette området. Vinstra som kommunesenter må ha gode tilbud til sine innbyggere, ungdom som voksne.
Venstre ønsker en helhetlig satsing på svømmeanlegg i kommunesenteret Vinstra. Et slikt anlegg vil komme eldre og unge til gode. Vi vil kunne få tilbake en aktiv svømmegruppe, noe som vil være positivt for idretten. Et ordentlig badeanlegg i sentralt område vil også kunne benyttes av ungdommen som i dag mangler aktivitetstilbud med sikker adkomst uten å måtte bli kjørt på kryss og tvers av kommunegrenser.

Svømmehallen må inneholde et 25 meters hovedbasseng, et barnebasseng, boblebad, sklier etc. I tillegg må det bygges badstue og dampbad.

Fotball

Beboerne rundt kommunesenteret trenger et ordentlig idrettsanlegg, både for friidrett og for fotball. Kåja er allerede kjent som idrettsplass og har pr. i dag to fotballbaner. Vi ønsker å ruste opp disse banene slik at Vinstra kan ta imot store fotballturneringer og ha et anlegg å være stolte av. En kunstgressbane kan være aktuelt, da oppvarmingen fra ny teknologi kan forsvare energiforbruket. Til dette anlegget må vi også besørge ordentlige tribuneplasser, gjerne med deler som har overbygg. På denne måten kan interessen rundt fotball gjenoppbygges.

Allidrett, klatring og skating
Venstres spørreundersøkelse på Vinstra Ungdomsskole, og Vinstra VGS viser at kommunens ungdom nå krever et ordentlig tilbud. Kommunen må nå prioritere å satse helhetlig fremover. Undersøkelsen viser at ungdommen ønsker følgende tilbud i Kåja 2012:

Ungdomshus
Vinstra har et akutt behov for et langt bedre tilbud til ungdommen enn det vi kan tilby i dag.
Kåja 2012 bør være det naturlige valg for plasseringen av et ungdomshus. Her vil mange aktiviteter kunne integreres og de ulike miljøene vil kunne dra positive veksler av hverandre.
Det er viktig at Kåja 2012 blir ett tilbud som kan favne all ungdom uansett interesse. Dette vil også virke forbyggende mot at ungdom havner i uheldige miljøer.

Kåja som festivalarena
Vinstra har gjennom mange år markert seg som et attraktivt festivalsted. Dette er positivt for kommunen og bør utvikles videre. Kåja 2012 bør være den naturlige lokalisasjonen for et festivalkontor.

Sanitæranlegg for alle funksjoner
Kåja 2012 må ha et sanitæranlegg av meget god kvalitet og stor kapasitet. Vi tenker da at det må dekke alle sportslige funksjoner. I tillegg bør det være kapasitet til å ta unna dusjbehov ved festivaler og større idrettsarrangement.

Flerbrukssal
Kåja 2012 bør romme en flerbrukssal med svært fleksible funksjoner. Her bør det være rom for alt fra tradisjonelle idrettsaktiviteter til f. eks konfirmasjon og bryllup. Vi ser for oss et fleksibelt rom der man kan ha danseundervisning, aerobic, fekting, judo, karate og mye mer. I tilegg må rommet kunne benyttes som "klubbhus".

Kafé / servering
Et så stort anlegg som kåja 2012 må selvfølgelig inneholde mulighet for servering og dette må ha en sentral funksjon/plassering i anlegget.

Skatepark
En ordentlig skatepark som må støpes i betong slik at den holder, tidligere ramper i kryssfiner etc., går i stykker.

Klattrevegg
Klatring har blitt mer og mer populært. I Lom sentrum er det en klatresøyle som er mye brukt. En slik søyle og klatrevegg må settes opp i forbindelse med Kåja 2012. På den måten vil man raskt kunne etablere et aktivt og sunt klatrermiljø i kommunen.

Allidrett
Allidretten er en viktig sportsgren og en idrett som skoler benytter seg mye av. I Kåja må det anlegges en 400 m løpebane med ordentlig underlag, lengdehopp, høydehopp etc.

Sandvolleyball, squash og treningssenter
Aktiviteter som sandvolleyball, friidrett, squash og treningssenter er med på å få folk i god fysisk og psykisk form, samtidig som det er sosialt. Sandvolleyball er en billig men veldig god investering. Volleyball er sosialt og moro, det er en lav terskel for å kunne delta.

Squash blir ofte sammenlignet med "urban" sport/ aktivitet, og er en idrett i vekst. Et slikt tilbud som dette finner du som oftest i byer eller større tettsteder. Vi tror at dette trolig slår veldig bra an i en tettbefolket bygd som Vinstra.

Det burde også utredes om mulighetene for å tilby store og gode lokaler til Fron Fysioterapi treningsenter AS. På den måten vil man kunne få et sentralt beliggende treningssenter som kan jobbe tett med idrettsgrupper og private.

Bowling
I dag må man til Lillehammer for å bowle. Skolen arrangerer i dag turer til Lillehammer for å bowle. Venstre mener at et slikt positivt tilbud burde ligge i Vinstra særlig med tanke på ungdomsaktiviteter og sosiale aktiviteter for eldre. Kåja 2012 burde derfor bli utredet med et slikt alternativ.

Kåja som grønn boks
Oppland fylke er foregangsfylke for energibesparelse. Venstre mener at Nord Forn har en unik sjanse til å sette i gang et foregangsprosjekt med tanke på energibesparelser og idrett. Nord Fron kommune skal søke midler til utvikling av en grønn idrettsprofil hvor badebasseng, kunstgressbane, klubbhus og idrettsbygg kan bli foregangsanlegget for hvordan fremtidens idrettsanlegg oppvarmes med miljøvennlige alternativer.

Venstre ønsker å styrke idretten og tilgjengeligheten for fysisk aktivitet for innbyggerne som bor rundt og i kommunesenteret. Kåja 2012 kan bli et samlingspunkt for unge og eldre, for de som er opptatt av aktiv idrett, og for dem som ønsker å holde seg i form uten å være organisert. Ved å samle idrettsforeningene i et lokale, styrke ungdomstilbud og andre tilbud vil idretten bli lettere tilgjengelig for alle. Venstre ønsker å bidra positivt i utviklingen av Kåja med denne visjonen, og ønsker at mange flere engasjerer seg og kommer med tilsvarende utspill og på den måten også bidra positivt til utviklingen av denne viktige satsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**