Reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket

Hurum Venstre etterlyser en reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket. Interpellasjonen blir fremmet til kommunestyremøtet 1. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til ordfører i Hurum

INTERPELLASJON FRA HURUM VENSTRE

Reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket
Så langt jeg kan forstå er sandtaksdriften på Verket ikke regulert. Svelvik sand kan drive sin virksomhet helt uten å ta hensyn til miljø, landskapsform, kulturhistorie, faktisk helt uten å ta hensyn til samfunnsmessige interesser.

Det er en meget stor aktivitet på området, uopprettelige skader kan snart bli konsekvensene dersom det ikke snarest utarbeides en reguleringsplan for sandtaket.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren sørge for at det snarest mulig legges frem for kommunestyret et forslag til reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket?

Klokkarstua, 12. mars 2008
Geir Stave
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**