Skuffende om studentboliger fra Miljø- plan og samferdselskomiteen

Venstre ble i gårsdagens møte i MPS-komiteen stående alene om å ønske 60 ekstra studentboliger på Vestgrensa Studentby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Studentsamskipnaden i Oslo hadde et ønske om å utvide byggetrinn to av Vestgrensa Studentby fra fire til seks etasjer, men alle andre partier enn Venstre stemte altså i mot dette forslaget.

Det er et stort behov for studentboliger i Oslo. Over 2 500 studenter sto i kø ved semesterstart 2007. Det er stor mangel på egnede tomter til studentboliger og andre gode formål i Oslo. Derfor må vi utnytte de tomtene som er tilgjengelig på en best mulig måte. Vestgrensa er et ideelt sted for studentboliger. Kort vei til studiesteder og velferdstilbud som Domus Athletica, samt relativt avskjermet beliggenhet gjør at Venstre mener fordelene ved å øke antall hybler er større enn bakdelene.

Venstre har stor forståelse for bekymringene fra Blindern Vel, som har levd tett innpå byggeplassene i Gaustadbekkdalen i lang tid. Vi vil også ta initiativ til en opprydning av trafikksituasjonen rundt Vestgrensa Studentby, for å få tryggere gater og mindre fjernparkering i Blindern-området. Når det er sagt, så mener vi at der er mulig å kombinere økt antall hybler på Vestgrensa, med en bedring av lokalmiljøet rundt studentbyen, inkludert en bedring av grøntområdene.

SV skriver i sitt bystyrevalgprogram at Oslo har et særskilt ansvar for byens studenter skal finne seg til rette i byen. I et beintøft boligmarked med galopperende leiepriser er det å si nei til 60 ekstra studenthybler ikke å ta ansvar for byens studenter. Det er det i denne saken tydeligvis bare Venstre som vil gjøre lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**