Thor Johnsen

2. vara Narvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lektor ved Frydenlund Videregående skole med norsk og samfunnsfag i fagkretsen. Spesielt opptatt av natur og miljø, bl.a. utviklinga av den estetiske sida ved uttbygginga på Narvikhalvøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**