Kvassheim spør om Drangsdalen

Rogaland Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim tar opp jernbanetunnelen i Drangsdalen i Stortingets spørretime. Strekningen i Drangsdalen er en flaskehals på Sørlandsbanen. Utbedring her vil ha stor betydning for både gods og persontrafikken fra vest til øst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

“I snart 20 år har det vært arbeidet for ny jernbanetunnel i Drangsdalen i Lund kommune. Det er tale om en rasutsatt strekning på Sørlandsbanen, hvor togtrafikken nå må gå med sterkt nedsatt fart. Forholdene hemmer transporten av folk og gods, og rasfaren utgjør også en sikkerhetsrisiko. Hvilke forutsetninger må på plass for at jernbanetunnel i Drangsdalen skal kunne bli prioritert i Nasjonal transportplan?”

Spørsmålet vil bli besvart i Stortingets spørretime 2. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**