Venstre tar opp trådløst nettverk

Venstre stiller spørsmål til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) om eventuelle helseplager ved trådløst nettverk og gjeldende grenseverdier. — Dette er en problematikk som det er grunn til å ta på alvor og som vi ikke neglisjerer, sier Venstres gruppeleder i Stavanger bystyre Per A. Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Thorbjørnsen har fått henvendelser fra folk i Stavanger som mener de får problemer når de oppholder seg i elektromagnetiske felt fra blant annet trådløse nettverk, mobiltelefoner og mobile basestasjoner.

Han viser også til at flere andre land forholder seg til lavere grenseverdier for eventuelle helseplager ved elektromagnetiske felt fra de nevnte kildene.

— Vi ønsker at det blir vurdert om det er grunnlag for å gjøre nye vurderinger for grenseverdier. Verdiene ble satt i en tid der vi i betydelig mindre grad ble eksponert for strålingen enn vi gjør i dag, sier Thorbjørnsen.

Flere europeiske byer, blant dem Paris, har bestemt seg for å skru av det trådløse nettverket i byen, nettopp for å innta en føre-var-holdning til problematikken.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**