Departementet gir Sigdal grønt lys for bedre busstilbud

Samferdselsdepartementet har i dag sagt ja til Sigdal kommunes søknad om å bedre busstilbudet mellom Åmot og Eggedal på kveldstid.
– Dette er veldig bra. Departementet følger dermed opp et positivt vedtak i fylkeskommunen, sier varaordfører både i Sigdal og i Buskerud Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


250.000 kroner til prøveprosjekt

Runolv Stegane

Foto: Venstre

– Samferdselsepartementet følger nå opp Buskerud fylkeskommunens positive vedtak om å bidra med kr. 250.000, og det er gledelig at søknaden fra Sigdal kommune med støtte fra Modum nå får gjennomslag, sier varaordfører Runolv Stegane fra Venstre.

Ungdomsrådet i Sigdal har tidligere i høst engasjert seg i saken og har poengtert hvor viktig det er med kollektivtilbud fra Åmot utenom de ordinære skolerutene, etter at Venstre i Sigdal lanserte forslaget i valgkampen.

– Det er spesielt gledelig at det nå synes som om vi kan komme i gang med et prøveprosjekt med buss eller taxi mellom Åmot og Eggedal på kveldstid innen høsten. Nå må befolkningen i Modum og Sigdal vise interesse for – og aktivt bruke – denne positive muligheten, sier Venstres frontfigur Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**