Gjennomslag for rekrutteringsprogram

Venstres Heidi Flaten fikk gjennomslag for at Levanger kommune skal utarbeide et rekrutteringsprogram for å sikre de best kvalifiserte lærerstudentene fra HINT og andre utdanningsinstitusjoner til å undervise i Levangerskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Det var under driftskomiteens revidering av kvalitetsplan for Levangerskolen at forslaget ble fremmet, og enstemmig vedtatt. Levanger har en unik mulighet til å rekruttere godt kvalifiserte lærere og førskolelærere gjennom den nære beliggenheten til HINT. Kommunen bør ta initiativ til et samarbeid med HINT i forhold til å tilby godt kvalifiserte studenter jobb etter endt utdanning. – Et rekrutteringsprogram for å rekruttere faglig sterke lærerstudenter vil være et viktig bidrag for å heve kvaliteten i Levangerskolen, sier Heidi Flaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**