Elvestuen leder i programkomiteen

Landsstyret har valgt komiteen for stortingsvalgprogrammet. Tidligere fylkesleder i Oslo Venstre, Ola Elvestuen, er valgt som leder for komiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Elvestuen har de siste to årene vært medlem av sentralstyret, og ble i januar innstilt fra valgkomiteen som ny nestleder i Venstre. Nestledervalget finner sted på landsmøtet 11.-13. april 2008.

Programkomiteen har frist til utgangen av august med å utarbeide et første utkast til stortingsvalgprogram. Deretter skal utkastet ut på høring i organisasjonen, før komiteen leverer et nytt utkast i desember 2008. Programmet skal så endelig vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

I tillegg til Ola Elvestuen har landsstyret også funnet plass til to andre Oslo Venstre-medlemmer i komiteen.

Alvhild Hedstein på fylkesårsmøtet

Foto: Jan Kløvstad

Alvhild Hedstein er valgt som medlem i komiteen. Hedstein er tidligere politisk nestleder i Oslo Venstre, og ble på årsmøtet 1. mars valgt som et av tre direktevalgte medlemmer i hovedstyret.

Som 2. varamedlem til komiteen valgte landsstyret nyvalgt styremedlem i Oslo Venstre, Audun Rødningsby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**