Foreldrepermisjon for barna

Flere utvalg har kommet med forslag til hvordan fødselspermisjonen skal fordeles. Hvordan fordele permisjonen slik at den blir rettferdig fordelt på foreldrene? Eller for å si det på en annen måte; Hvordan fordele fødselspermisjonen for å fremme likestilling? Hva med å fordele den slik at den blir mest mulig rettferdig for barna? Spør Sindre Westerlund Mork i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

baby

Foto: A.Hovstø

Flere utvalg har kommet med forslag til hvordan fødselspermisjonen skal fordeles. Selv om forslagene er ulike har de en ting til felles; Hvordan fordele permisjonen slik at den blir rettferdig fordelt på foreldrene? Eller for å si det på en annen måte; Hvordan fordele fødselspermisjonen for å fremme likestilling?
Hva med å fordele den slik at den blir mest mulig rettferdig for barna? Hvordan ivareta deres interesser? Problemet med det er at da må man overlate foreldreansvaret til foreldrene. Når man skal fordele offentlige goder så kan man jo ikke overlate det til mottakeren å bestemme hvordan man vil bruke godet, kan man vel?
Venstre foreslår at fødselspermisjonen skal økes til 15 måneder og gå til barna. Barnas behov er det foreldrene som kjenner best. Derfor vil Venstre at foreldrene selv skal bestemme hvordan de fordeler permisjonen opp til barnet fyller 16 år. På den måten kan foreldrene ta ut permisjonen når barna har mest behov for det – i hele perioden til de går ut av grunnskolen. Samtidig er det mulig å synliggjøre begge foreldrenes forpliktelser ved å avsette tre måneder til hver av dem.
Noen har behov for at foreldrene har ekstra ferie underveis i året, en dag i uka i en periode, en hel måned en gang i blant – det avhenger av det enkelte barns behov. Hvorfor skal fedre måtte ta permisjon det første året, og hvorfor skal all permisjon tas ut i sammenheng for begge foreldrene? Venstre er opptatt av at foreldre – både mødre og fedre – skal få tid og kontakt med barna sine. Derfor skal begge måtte ta sin del av ansvaret. Men barnet kan eksempelvis ha like stor nytte av tre måneder sammen med far som fire-åring, enn å ha det samværet når barnet er ett år.

Sindre Westerlund Mork landsstyremedlem i Venstre

Les leserbrevet i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**