Gruppemøte på kommunehuset tirsdag 26/3-2008

Pga. påske forskyves felles gruppemøte til tirsdag 26.3.08 kl 1800 i kantina på kommunehuset på Frydendal – det vises også til tidligere innkalling sendt pr mail.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Flertallet velger å stille forberedt og ikke bare hoppe i det når neste års budsjett skal diskuteres.

Flertallet velger å stille forberedt og ikke bare hoppe i det når neste års budsjett skal diskuteres.

Foruten gjennomgang av formannskaps- og bystyrets sakskart vil det bli åpen diskusjon omkring valg av tema for temamøtene i april og mai.

Temamøtene er viktige arenaer for å forberede drift ut inneværende år og ikke minst sette fokus på neste års budsjett.

Alle bes derfor delta og komme med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**