Om å komme hverandre i møte

Selv om intense diskusjoner om enkeltsaker lett kan gi et annet inntrykk, er det i virkeligheten enighet mellom partiene når det gjelder de store linjene i Grimstad-politikken. Oppvekst og omsorg er som før aller viktigst. I tillegg har det meldt seg en ny utfordring som nå preger partienes programmer: Vi skal lykkes som Norges minste universitetsby.

Denne utfordringen er ikke løst ved at Ugland Eiendom har tatt på seg å bygge en ny og flott kampus for universitetet, med plass til det dobbelte av dagens studenttall. Det er den samlede tilretteleggingen i kommunen for studenter, forskere og andre medarbeidere ved UiA som blir avgjørende. Lille Grimstad må greie å bli valgt av mennesker som i utgangspunktet vil ha mange gode grunner for å søke seg til et større sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Partiene har naturlig nok forskjellige syn på hvilke konkrete tiltak som vil virke best. Men vi har alle en felles interesse i at det ikke skapes tvil om Grimstads vilje og evne til å gjennomføre større satsinger.

Mandag 31. mars kan kommunestyret sette punktum for 28 års debatt. Det kan sørge for at byggingen av et tidsmessig bibliotek og en ny møteplass på rutebilstasjonen endelig kommer i gang. Eller det kan gjøre vedtak som i realiteten innebærer at usikkerheten om bibliotek fortsetter på ubestemt tid. Fordi et bibliotekprosjekt med utgangspunkt i bowlinglokalene i Storgata er ikke klart nok til å bli endelig valgt nå. Dessuten kan kommunestyret vanskelig nekte andre private byggeiere å komme på banen, hvis man på mandag sier nei til å gå i gang på rutebilstasjonen.

Et ja til bibliotek på rutebilstasjonen betyr ikke at motstanden ikke har hatt effekt. Kritikerne er blitt hørt:
– Det uforståelige ABM-konseptet er lagt bort — arkivdelen er for lengst tatt ut.
– Det er enighet om at det er nok med Ibsenhuset og et framtidig Hamsun-museum i Storgata, vi trenger ikke et eget Ibsen/Hamsun-senter i biblioteket i tillegg.
– Bygget er i to omganger kraftig redusert.
– Det forrige kommunestyret iverksatte en ny vurdering av stedsvalget (som førte til at plassering på rutebilstasjonen ble bekreftet og at alternativet i bowlinglokalene i Storgata ble valgt bort).
– Uteområdene er blitt mye større (og Grimstad kan få en ny festplass som er langt større enn dagens torg).
– Mange synes de nye skissene er mye penere og bedre tilpasset rutebilstasjonen.

Når gamle argumenter ikke lenger er relevante, bringer noen fram nye. De bør da være riktige. Det er ikke riktig at det i det nye bibliotekprosjektet ikke er tatt hensyn til framtidige klimaendringer. Bygget har heller ikke blitt vesentlig høyere. Det er i følge arktitektene en halv meter høyere — en konsekvens av at grunnflaten er hevet, nettopp av klimahensyn.

Hensynet til det gamle sentrum har vært viktig for mange. Men nettopp debatten om bibliotekplassering har ført til nye tiltak for denne delen av byen — og virkningen av dem bør vel ha like stor betydning som en bibliotekplassering her:
– Aetat, sosialtjenesten og trygd samles i det nye NAV-kontoret som etableres her.
– Vinmonopolet blir værende her.
– Området ved den gamle barneskolen klargjøres for boligbygging
– Flertallet i plan- og økonomiutvalget går inn for både kulturskole, "UngHus" og flytting av kommunale tjenester fra Odden til Fagskolen (avgjøres også i kommunestyret 31. mars).

Med mindre man er mot plassering av et bibliotek på rutebilstasjonen uansett (som jeg har forstått at blant andre Gunnar Edv. Gundersen er), burde dette etter mitt syn være nok til at vi nå kan komme hverandre i møte, starte byggingen og legge striden bak oss.

Det er nettopp hensynet til bibliotekets beste som gjør at det bør få en sentral plass i sentrum. Moderne bibliotek er i dag først og fremst en møteplass, et gratis sted med lav inngangsterskel, der man like gjerne treffer venner som låner bøker. Men forutsetningen for at biblioteket skal ha denne viktige funksjonen i byrommet, er og blir at det får ligge sentralt.

I kommunene rundt oss bygges det både nye kulturhus og bibliotek. Slett ikke uten debatt, men ofte med stor oppslutning om dem når de står ferdige. Et vedtak på mandag som forteller at man i universitetsbyen med de store ambisjonene heller ikke denne gangen klarte å bestemme seg, vil med rette vekke oppsikt.

Hans Antonsen (V)
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**