SKJEBNETID FOR KRISTIANSANDSSKOLEN!

Våre barn og våre ungdommer er fremtiden. En god skole er grunnlaget for å skape en kunnskapsrik og kompetent befolkning. Kristiansand Venstre beklager at skolen i Kristiansand nedprioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ap, H og Krf må allerede nå signalisere vilje til å rette opp de kuttene som har skjedd de siste årene. For fjerde året på rad er det blitt mindre penger til skolen. Neste år er reduksjonen på 8 millioner kroner og i år 2010 på ytterligere 12,2 millioner. Det blir mindre penger både til undervisning og støttefunksjoner. Dette er bekymringsfullt.
På bakgrunn av reduserte økonomiske rammer, har skolene de siste årene gjort viktige grep for å effektivisere. Det er blitt bedre koordinering av spesialundervisning og tilpasset opplæring. En benytter dyktige assistenter, fagarbeidere og miljøarbeidere til å utføre oppgaver der pedagogisk utdanning ikke er nødvendig. Det er arbeidet aktivt for å skape et positivt flerkulturelt skolemiljø. Og det er igangsatt kompetansehevende tiltak for lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk. Mange gjør en imponerende jobb og fortjener virkelig ros for det!
Men det er umulig å fortsette omstilling på en god måte, og det er lite motiverende, når det ytterligere skjæres ned på ressursene.
Det blir etter hvert vanskeligere å gi god tilpasset undervisning. Det blir mer bruk av assistenter og fagarbeidere til å utføre oppgaver det skal benyttes lærerkompetanse til. Elevene gis oftere "avspasering" når lærere er syke. Eller elever med særskilt behov for oppfølging, blir bedt om å følge undervisning i stor klasse.

Skole

Foto: Dag Vige

Det moderne samfunn forventer at barn og unge får en utdanning som matcher det moderne samfunn (IKT, språk og internasjonalisering , høyt kunnskapsnivå). Elevene må også ha innsikt i samfunnets miljøutfordringer og i demokrati og medvirkning. Lærerne skal utvikle nettbasert pedagogikk, som også innebærer åpenhet og kontakt med de foresatte.
Venstre mener det da blir helt feil å nedprioritere grunnskolen. Det er å bite seg selv i halen å ikke satse på utdanning og kompetanse i befolkningen. Landsdelens næringsliv og offentlige forvaltning vil på sikt tape stort på det.

Dag Vige
Gruppeleder
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**