Liberal café: Klimapolitikken etter forliket – Hva nå?

Etter klimaforliket på Stortinget har klimadebatten i det offentlige rom stort sett forsvunnet. Kanskje sitter mange med følelsen av at jobben nå er gjort? Hva innebærer forliket konkret og hvordan skal Venstre forbli en pådriver både nasjonalt og lokalt i klimapolitikken? Leder av Stortingets energi- og mijøkomite, Gunnar Kvassheim, innleder til debatt.
Stavanger Venstre inviterer gamle og nye medlemmer til Liberal café torsdag 3. april kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet finner sted på Bacchus, Bakkegata 13 (tverrgate til Breigata), se kart her >>

Om Liberal café:

Liberal café arrangeres av Stavanger Venstre og tar sikte på å skape en sosial og uformell møteplass for nye og gamle medlemmer. På møtene vil store og små, lokale og nasjonale temaer bli debattert. Liberal café arrangeres i utgangspunktet hver første torsdag i måneden, men kan bli flyttet på grunn av møtekollisjoner og lignende. Følg derfor med på Stavanger Venstres hjemmesider for oppdatert informasjon.

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Om innlederen:

Gunnar Kvassheim er Venstres stortingsrepresentant fra Rogaland og leder av Stortingets energi og miljøkomite. Under Bondevik II-regjeringen var han statssekretær ved Statsministerens kontor, og var også stortingsrepresentant i perioden 1997-2001. Gunnar Kvassheim er høgskolekandidat i samfunnsfag, og har bl.a. arbeidet som journalist og redaktør i 20 år. Han har også bred lokal- og fylkespolitisk erfaring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**