Liberal nr. 2: Nødvendighet eller onde?

Venstres medlemsblad, Liberal, er tilgjengelig for nedlasting som pdf her. Hovedsaken er datalagringsdirektivet fra EU, som etter planen skal innføres også i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Liberal nr. 2 2008

Foto: Faksimile: Liberal nr. 2

— Det er ikke langt igjen før vi har et samfunn som er temmelig likt det boka "1984" av George Orwell beskriver, sa Trine Skei Grande (V) da hun åpnet et seminar på Stortinget om direktivet.

Seminaret ble arrangert av Venstres stortingsgruppe i samarbeid med Teknologirådet og IKT Norge. Frammøte var stort, over 100 personer hadde møtt fram for å høre fordeler og innvendinger mot direktivet.

Last ned hele bladet.

Arkiv over tidligere utgivelser finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**