Vi må også tette hullene i bøtta

I TV Haugalands debatt om rekruttering av arbeidskraft i distriktet la Tore Nilsen vekt på at vi må arbeide for å stoppe fraflyttingen samtidig som vi arbeider for å få folk til å flytte hit. — Vi må sørge for å tette hullene i bøtta, ellers vil vi stadig måtte fylle på med nytt vann, sa han som et bilde på situasjonen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jannicke Kvarven fra Haugaland Vekst pekte på at vi vet at en del av dem som flytter er ungdommer som reiser ut for å ta en utdanning. — Dette ønsker vi, sa hun, men la til at vi også ønsker at de skal flytte tilbake.

Debattbilde 2

Foto: TV Haugaland

Tore Nilsen la vekt på at selv om en del av de som flytter er ungdommer vet vi likevel ikke nok om hvem som flytter, hvilke krav de stiller i arbeidsmarkedet m.m. og hva som kunne fått dem til å velge Haugesund. Når et årskull ungdom i Haugesund ligger på rundt 400 personer er det åpenbart at vi mangler kunnskap om de 1200 andre som flytter hvert år.

Tore Nilsen var ellers enig i at det er viktig å legge tilrette for tilflytting, og Venstre vil følge opp alle gode tiltak som sikrer rekrutteringen til det lokale næringslivet, slik det også ble vist til i interpellasjonen i bystyret.

Du kan se debatten ved å følge denne lenken her >>. Selve debatten kommer ca. 27 minutter ut i sendingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**