Flertall mot gateparkering i Salhusveien

Et enstemmig Trafikksikkerhetsutvalg gikk i dag inn for å innføre parkeringsforbud på vestsiden av Salhusveien fra Bjørgvingata til Storasundsgata. Bakgrunnen for dette er blant annet ønske om tryggere skolevei for elevene til Lillesund skole, samt lettere tilkomst for den lokale trafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Salhusveien

Foto: TN

Venstres representant Tore Nilsen, gikk inn for et parkeringsforbud og viste til at busstrafikken på denne strekningen ofte fører til uoversiktlige situasjoner, særlig når bussene skal ut fra busstoppet ved krysset Salhusveien/Bjørgvingata.

Foreldre ved Lillesund skole haddde også engasjert seg i saken, og gjennom skriv til Trafikksikkerhetsutvalget gav FAU uttrykk for bekymring over situasjonen og ønsket seg et parkeringsforbud. Det ble blant annet vist til at det finnes parkeringsplasser i rimelig nærhet, men at disse er avgiftsbelagte. FAU fant det urimelig at barnas trafikksikkerhet skulle måtte vike for bilistenes økonomiske prioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**