Møte om nasjonal transportplan

En storsatsing på en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk er Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken og en av de viktigste nasjonale oppgavene i de kommende årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Torsdag den 3. april tar Hordaland Venstre opp dette temaet i forbindelse med høringen til Nasjonal Transportplan (NTP). NTP 2002-2011 erstattet de tidligere langtidsplanene for sjø- veg-, luftfart- og jernbanesektoren. Tidshorisonten for planen er ti år, men med hovedvekt på de fire første årene. Dette er et åpent møte som alle er velkommen til å delta på.

Hvis du har en mening om hvordan fremtidens transportsystem bør se ut her i Bergen, i Hordaland og i landet forøvrig, møt opp!

Tid: kl. 18.00 – 21.00
Stad: Bystyresalen, Bergen Gamle Rådhus, Alle Helgensgate
Tema: Nasjonal Transportplan sett i eit nasjonalt og lokalt perspektiv
Innleiing ved: Harald Hove, Venstres gruppeleiar i fylkestinget
Hans-Carl Tveit, kommunalråd og Venstres gruppeleiar i Bergen
Spørsmål og debatt

Biltrafikk

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**