Slutt på den sosiale bolignøden i Sandnes?

Bystyret skal 1.april ta stilling til å bruke 33,420 millioner kroner til å skaffe nye sosialboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som de fleste har sikkert fått med seg har Sandnes store problemer med å skaffe nok sosialboliger til de som trenger det. Nå kommer kansje løsningen!

Stavanger Aftenblad påpekte for en stund siden at det var 17 familer som ventet på sosialboliger, mens det bare var skaffet en ny sosialbolig de siste årene.

I påsken ble situasjonen forverret, 3 barnefamilier ble bostedsløse.

— Vi må både tenke langsiktig og få på plass strakstiltak. Det er utrolig viktig nå at vi får full oppmerksomhet rundt dette. Barn i Sandnes skal slippe hospitshverdager og campingtilværelser, uttalte Tove Frantzen til Stavanger Aftenblad med en gang saken ble kjent.

En av grunnene til at det er skaffet så få nye sosialboliger kan delvis skyldes den høye boligprisen i Sandnes som fra 2006 til 2007 økte med 24% mot en reduksjon på 1% på landsbasis.
Årsbevilgningen på kr 5 millioner ga for noen år siden mulighet til kjøp av 4-5 boenheter, mens i dag dekker det knapt halvparten.

– Vi må få bygget flere rimelige boliger i byen, både for kjøp og for leie. Sandnes har tradisjonelt sett lite utleieboliger. Sandes er i fred med å bli en storby, antatt vekst på ca. 50 000 innbyggere med tiden. Det vil da vært naturlig å ha ett godt supplement på boligmarked i form av rene utleieboliger.
Kommunen må sørge for å få bygget rimelige boliger, men samtidig med en god standard, gjerne i form av boligkomlplekser. Økt tilgang på leiemarkedet vil få ned leieprisene som i dag er skyhøye, sier Heidi Stangeland, som er Venstres representant i Helse- og sosialutvalget.

Bystyregruppa, Sandnes Venstre

Saken vil og bli tatt opp på dagens gruppemøte kl. 18.00 i gruppekontoret i Langgaten 1c. Velkommen!

Her er statusen for dem som venter på sosial bolig:
95 godkjente søkere registrert, pluss et "mørketall" (sosialt vanskeligstilte ikke registret)
66 registrerte innen rusverntjenesten vil ha/etterspør bolig
34 som trenger omsorgsbolig med heldøgnsbemanning

Pr. dags dato er det 118 navn på ventelisten. Fordelingene på enslige, familier og barn er som følger: 98 uten barn og 20 søkere har i alt 31 barn.
(tallene kommer fra en rapport fra rådmannen pr. 25.mars)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**