Bystyret med aksept for samme hyttestørrelse som våre nabokommuner!

Under valgkampen sist høst ønsket Risør Venstre å akseptere samme hyttestørrelse som våre nabokommuner. Programposten ble også del av det valgpolitiske samarbeidet mellom Venstre, Krf. Frp og Høyre, som entydig presiserte at vedtaket ikke ville medføre noen automatikk i økt hyttestørrelse da hvert enkelt tilfelle ville få en grundig og individuell behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør aksepterer boareal på opp til 120 m2 og to-familie boenheter

Risør aksepterer boareal på opp til 120 m2 og to-familie boenheter

Under den politiske behandlingen i bystyret 27/3-08 ble forslaget vedtatt med 20 mot 11 stemmer og dermed ble det en liten sprekk i den sosialistiske fløy, som hevdet at flertallet gikk for fort frem i denne saken, noe som forøvrig ble imøtegått av Kjell Macdonald som sa at dette hadde vært på sakskartet de siste 8 årene!

Saksordfører Dag Eikeland pekte i sin saksfremstilling på mange ulike sider av saken og begrunnet flertallets innstilling fra HU for plan, miljø og tekniske tjenester på en balansert måte. Viktigst var nok presiseringen av fortsatt individuell behandling og ikke minst at vedtaket ikke ville føre til etablering av nye hytter i 100 meters beltet.

Venstres Willy Thorsen (V), som i valgkampen var en ivrig talsmann for økt hyttestørrelse, kunne ikke se at vedtaket får noen negative utfall, snarere tvert i mot da muligheten til økt hyttestørrelse og to-familie boenheter ville gi en vinn vinn situasjon for alle.

Mindretallets ulike forslag falt med 11 mot 20 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**