Styret

Oslo Venstres styre er fylkeslagets daglige ledelse og uttaler seg på vegne av partiet. Styret leder lagets arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøte og hovedstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det sittende styret ble valgt for perioden 2012-2014 på Oslo Venstres årsmøte i februar 2012. Styret har syv medlemmer og fem varamedlemmer valgt av årsmøtet, i tillegg sitter lederen for Oslo Unge Venstre i styret.

 Toril Berge er leder i Oslo Venstre.

Toril Berge er leder i Oslo Venstre.

Toril Berge er leder i Oslo Venstre. Berge er gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, og nestleder helse- og sosialkomiteen. Berge har utdanning som samfunnsøkonom, og er til daglig rådgiver i statlig forvaltning.

Anders Bergsaker

Anders Bergsaker

Anders Bergsaker er politisk nestleder. Bergsaker jobber i NHO og er vara til bystyregruppen.

 Erik Borge Skei er organisatorisk nestleder.

Erik Borge Skei er organisatorisk nestleder.

Erik Borge Skei er organisatorisk nestleder. Skei er også representant i bydelsutvalget i Nordre Aker og jobber som overlege ved Ahus i Oslo.

I tillegg består styret av følgende medlemmer:
Guro Svenkerud Fresvik
Christian Herzog
Anita Wold
Daniel Heggelid-Rugaas
Martin Clausen-Bekkelien (Oslo Unge Venstre)

Varamedlemmer:
1. Per Arne Totland
2. Randi Olsen
3. Haakon Riekeles
4. Ingvill Stapnes Elvestad
5. Øistein Svelle

Oslo Venstres sekretariat
Sekretariatsleder Helene Z. Skulstad
c/o Oslo Venstre
Møllergata 16, 0179 Oslo
Tlf (a): 22 40 43 73
Mobil: 994 97 974
E-post: [email protected]

Gå til kontaktinformasjon for styrets medlemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**