FrPs klimaekspert varslar ny istid seinast i 2013

Framstegspartiet har hatt klimakonferanse i Bergen. Den inviterte hovudinnleiaren Fred Goldberg spår ei ny istid seinast om fem år: “Om fem år går vi in i en ny liten istid enligt experterna. Om inte förr får vi då en bekräftelse på att både Al Gore och IPCC har fört oss bakom ljuset med sina budskap”, skriv Fred Goldberg med doktorgrad i sveiseteknologi. Han oppgir ikkje namn på ekspertane sine som varslar istid. Seinast i 2013 kan vi altså få vite om Goldberg har rett. Merk av mars 2013 i kalendaren!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Jan Kløvstad, leiar i Arendal Venstre

Biltrafikk

Foto: Microsoft

Meterologar, oceanografar, biologar, fysikarar og andre fagfolk som har miljø, energi og klima innan fagkretsen sin viser til vitskaplege målingar med sterk temperaturvekst. Ingen av dei var inviterte til FrPs klimakonferanse.

Ein grill i Kentucky
I FrP-konferansen i Bergen sa han, sitert frå Aftenposten:
“- Temperaturmålestasjonen i for eksempel Kentucky står foran en grill. Kanskje det var her man fikk for seg at “koldioxid” var årsaken."

Aftenposten skriv:
"Budskapet ble godt mottatt. Partiets miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik Olsen, forklarte at Goldberg var invitert fordi han har markert seg med gode, saklige standpunkter. Men han ville ikke ta stilling til innholdet i talen hans. Likevel påpeker han at Frp tar miljøutfordringene på alvor og drøfter ulike tiltak. Partiets formann Siv Jensen vil ikke svare på om hun tror klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. – Jeg vet ikke, men jeg avviser ikke at de er det.”

Nå er det vel heller få som har sagt at alle klimaendringar er menneskeskapte? Det fagfolk seier er at menneskeskapte klimaendringar har endra den skjøre balansen i naturen.

FrPs dobbeltkommunikasjon nasjonalt og lokalt
La meg gi heile konkrete eksempel på dobbeltkommunikasjonen slik vi nå opplever den i kommune etter kommune landet rundt. Mine eksempel er naturleg nok henta frå Arendal, der eg er bystyremedlem.

Først gir partiet inntrykk av, ved val av Fred Goldberg som hovudinnleiar på den første klimakonferansen sin, at Goldberg er å stole på. Så uttaler leiinga i partiet seg så svevande at dei har dekning for absolutt alle standpunkt det er mogleg å ha.

Klimakvoter
På Stortinget er partiet det ivrigaste for at Norge ikkje skal ta utsleppskutt her heime, men kjøpe oss fri med klimakvoter. (Venstre ser på klimakvoter som siste nødløysing etter at vi har gjort alle moglege tiltak på heimebane.)

I Arendal bystyre harsellerer Fremskrittspartiets Arne Austenå og Ingebjørg Godskesen med alle som vil kjøpe klimakvoter i fattige land!

Ingebjørg Godskesen, Torbjørn Nilsen og Arne Austenå foreslo å heller kjøpe klimakvoter for å skape betre innemiljø i skolane i Arendal, som om vi andre ikkje vil gjere noe også med inneklimaet.

Det konkrete arbeidet
Miljøpolitisk talsmann Ketil Solvik Olsen seier i NRK Dagsnytt laurdag 29. mars at Framstegspartiet er aleine om å arbeide med konkrete tiltak for å rette opp det som eventuelt er skapt av klimaproblem. FrP og dessverre også Pensjonistpartiet stemmer mot at Arendal kommune skal arbeide vidare med klima- og energiplan nettopp med konkrete tiltak for å bli klimanøytralt og miljøvennleg. Vi har ikke alternativt forslag, vi stemmer bare mot, sa Austenå.

Menneskeskapte problem

Partiformann Siv Jensen avviser ikkje at klimaendringane er menneskeskapte, mens Arne Austenå frå bystyrets talarstol avviser menneskeskapte klimaendringar blankt.

Vår rolle
Vår rolle i lokalpolitikken må vere å halde oss på den sikre sida. Vi skal vere solidariske med komande generasjonar og med folk også andre stader i verda. Venstre vil at vi skal arbeide vidare med ein konkret og grundig klimaplan også i Arendal. Vi er også takksame for og stolte over at Arendal kommune får hjelp av ein så dyktig person som GRID-Arendals tidlegare sjef Svein Tveitdal i arbeidet.

PS:
For å lese Fred Goldberg med hans eigne ord, les her.

For å sjå og høyre Arendal Fremskrittspartis innlegg i bystyret i Arendal, gå inn på www.arendal.kommune.no og se videoen fra bystyremøtet 27. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**