Positivt svar om stemmerett

Ordføreren var positiv da hun svarte på Venstres interpellasjon om stemmerettssalderen. I kommunestyremøtet 1. april lovet Anne Hilde Rese å fremme en sak for kommunestyret om å bli med i en prøveordning med stemmerett for 16 —åringer ved kommune- og fylkestingsutvalget i 2011 — dersom det åpnes opp for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Marianne Arctander

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Svært gledelig, sier Venstres gruppeleder Marianne Arctander. Stemmerett for 16-åringer er nedfelt i Venstres prinsipprogram og er således en god gammel venstresak, sier hun.

– Nå håper vi at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa får med seg resten av regjeringskollegiet på at det innføres prøveordninger ved neste lokalvalg.

Dernest er målet å få med seg kommunestyret i Hurum på å søke om å bli prøvekommune, sier Arctander.

Det ser ut til at AP og Venstre er på linje i denne saken. Ordføreren kunne opplyse om at Buskerud Arbeiderparti på sitt årsmøte i mars fattet vedtak om at det bør søkes om prøveordninger i alle kommuner i et fylke pr. landsdel.

Kanskje Buskerud kan bli prøvefylke?

Les også
Interpellasjonen

Leserinnlegg i RHA: Senkning av stemmerettsalderen er god distriktspolitikk

Oppslag i RHA: Hurum Venstre vil at kommunen blir prøvekanin

Oppslag: La 16-åringene i Hurum og Røyken få stemmerett ved lokalvalg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**