Venstres landsmøte 2008

Hedmark Venstre deltar på Venstres landsmøte i Buskerud den 11. – 13.april 2008, med en delegasjon på seks personer fra Hedmark Venstre, samt en representant fra Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Delegasjonen fra Hedmark Venstre består av følgende representanter: Erik Ringnes (Stange), Sjur Skjævesland (Hamar), Hege Nilsen (Åmot), Sayanab Mohamud (Elverum), Inger Noer (Kongsvinger) og Stein Hoset (Alvdal), og Ida Ringnes (UV).

Hedmark Venstre har også sendt inn forslag til uttalelser (nr. 41 og 43) på landsmøtet, hvor tema er “Venstre vil avskaffe allmennlæreren”, og “Venstre krever økt jernbaneutbygging ved å bruke prosjektfinansiering”. Foruten dette stiller Odd Einar Dørum med forslaget (nr. 44), “Venstre prioriterer kunnskapssamfunnet”, Åmot Venstre (nr. 45) med “Rovdyrpolitikk”, og Hamar Venstre (nr. 42) med “Venstre krever at det gjøres et krafttak for å modernisere, kvalitetssikre og vedlikeholde stamnettet (stamveg, jernbane og farled) i Norge”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**