Fritt frem for aggressive utbyggere

I dagens BT går bystyrerepresentant Sara Henriksen hardt ut mot byrådet. -Det å spekulere i rivnings- og byggetillatelse fra kommunens politikere ser ut til å ha blitt en ny form for sport blant en del av byens mer aggressive utbyggere, skriver hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bergen kan fremdeles besmykke seg som en del av Europas fremste kulturbyer. Til tross for dagens

Sara Henriksen

Foto: Jostein Pedersen

byrådspolitikere. Det kan virke som at disse partiene ikke har tatt inn over seg at det reelt sett koster mye i politisk anstrengelse og prioriteringer å fortsatt holde Bergens historiske og arkitektoniske egenart i hevd. Det å være konsekvent i forhold til vedtatte planer og streng på tildeling av dispensasjoner er helt nødvendige følger av dette. Ikke minst må ulovligheter knyttet til kulturminnevern, landskaps- og strandvern få konsekvenser for byggespekulantene. For undertegnede er det en selvfølge å sette en stopper for diverse spekulerende krefter i byggebransjen som er ute etter å tjene penger på bekostning av vår felles kulturarv. Når det gjelder de gamle husene på Nøstet kan man bare konstantere at Venstre er i mindretall om å mene dette.

Dette ble også bekreftet da saken om rivning av de siste husene i Jonsvollkvartalet var oppe til behandling i komité for miljø og byutvikling før jul. Et bredt partipolitisk flertall valgte å støtte en utbygger som

Bergen

Foto: MK

spekulerte i å rive gamle hus, som ikke sendte ut nabovarsel og med hensikt satte i gang rivningsarbeid i den stille påskeuken når folk halvveis var på vei til påskefjellet, Dette er et standardmønster på hvordan enkelte personer opererer og det er mildt sagt lite betryggende at de har gjennomslagskraft så langt inn i byrådets korridorer.

Det gamle Jonsvollkvartalet er nå et åpent sår i et flott og historierikt område i Bergen og står beklageligvis som et bevis på hva folkevalgte ikke bør gjøre. Å ta vare på Bergens særegenheter krever litt. Det krever et politisk engasjement og politikere som er tydelige på sine prioriteringer. Prioriteringer som er motsatte av dagens fritt-frem-med-hilsen-byrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**