Gjennomgang av familiedrapssaker

Stortinget vedtok i dag å gjennomføre en kartlegging av familiedrapsaker etter forslag fra tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre fremmet i fjor et forslag om å opprette en uavhengig kommisjon som skal gjennomgå de drapssakene som skyldes familievold.

– Poenget med forslaget er at en gjennomgang vil kunne gi oss kunnskap som kan bidra til å forebygge familievold på en bedre måte i fremtiden, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum som er svært fornøyd med at en enstemmig justiskomite har gått inn for å foreta en slik kartlegging etter forslag fra Venstre.

Forebygge
Målsettingen med gjennomgangen er å identifisere risikofaktorer og utvikle forebyggende tiltak.

– Vi har i mange år visst at vold i nære relasjoner oftest rammer kvinner. Den senere tids medieoppslag har avdekket graden og omfanget av de mest alvorligste tilfellene; de som har endt med drap. 72 kvinner er drept av sine menn i løpet av de siste 7 årene, sier Dørum.

 Dørum mener kommisjonens arbeid kan bidra til forebygging av familievold.

Dørum mener kommisjonens arbeid kan bidra til forebygging av familievold.
Foto: Rune Kongsro

Innsikt
Hensikten med forslaget vårt var ikke å finne "syndebukker" eller på annen måte plassere skyld, presiserer Odd Einar Dørum.

-Men disse sakene kan gi oss en viktig innsikt som kan hjelpe oss til å forebygge vold i nære relasjoner på en bedre måte i fremtiden, sier Dørum.

Kartleggingen bør etter Dørums mening inneholde følgende elementer:
– hvor mange av drapsmennene som har fått et helse- og sosialfaglig tilbud før det har endt med drap,
– hvor mange som har gått i behandling
– hvor mange som er politianmeldt for vold tidligere.

– Hvis få av gjerningsmennene har hatt kontakt med hjelpeapparatet, er det et signal om at det må satses mer på behandlingstilbud rettet mot voldsutøvere, sier Dørum.

Resultater
Bondevik I-regjeringen la i 1999 frem handlingsplanen "Vold mot kvinner". I 2004 fulgte Bondevik II opp med handlingsplanen "Vold i nære relasjoner."

– Gjennomføringen av disse har gitt resultater: Vold i hjemmet er blitt mer synlig, hjelpeapparatet har blitt bedre og vi har erfart og lært mye, men mye gjenstår, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**