Glad og skuffet over ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Regjeringen la i dag fram forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Venstre er glad for at loven har kommet, men er skuffet over at det ikke er satt tidsfrist for universell utforming av eksisterende bygg, anlegg og uteområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vil gå tiår før Norge er universelt utformet
– Siden vi på grunn av klimatiske forhold bygger solide bygg i Norge som står lenge, betyr dette i praksis at det i beste fall vil gå mange tiår før Norge er universelt utformet, sier Venstres André Skjelstad og Trine Skei Grande.

Fragmentert tilgjengelighet
– Regjeringen foreslår å komme tilbake til universell utforming av eksisterende bygg, men da i forhold til type bygg og type anlegg, noe som kan føre til at vi vil få fragmentert tilgjengelighet uten sammenheng, påpeker de to.

– En sammenheng i universell utforming er en forutsetning for likeverdig deltakelse i samfunnet, og er noe vi vil jobbe for når Stortinget skal behandle meldingen, avslutter Skjelstad og Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**