Ordførerens innlegg om bibliotek

Her er inlegget Hans Antonsen holdt i kommunestyret 31.03, vedrørende biblioteket, i sin helhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ordfører,
Grimstad har ventet i 28 år på et skikkelig bibliotek. I kveld kan kommunestyret endelig sette sluttstrek for all ventinga. Vi har ett klart og godt alternativ som vi kan vedta å gå i gang med i dag. Nemlig biblioteket på rutebilstasjonen.

Et klart alternativ har skapt en intens debatt. Det er bra. Men det kan kanskje være litt uvant å skulle avslutte diskusjonen om hvor biblioteket skal ligge. Da kultursjefen i Arendal i 1992 skar gjennom mange års diskusjon om bibliotekplassering i nabobyen vår, skrev en innsender i Agderposten: "…det er direkte ukulturelt å bryte inn i en meget lang bibliotektradisjon med en slik klar mening. Diskusjonen om hvor det nye biblioteket skal plasseres er nemlig en av de lengste og mest berikende kulturtradisjoner byen kan glede seg over."

Men nå er vi altså kommet dit også i Grimstad at det må kunne tas en beslutning. Det meste ligger til rette for det:
– Alle parti unntatt SV har "realisering av nytt bibliotek" med i sine valgprogram. Så godt som alle som sitter her har altså gitt et løfte.
– To av partiene har i sine program forpliktet seg til å bygge biblioteket på Rutebilstasjonen. Det er Venstre og Høyre.
– Ingen av partiene har i sine program forpliktet seg til en plassering i øvre sentrum. Jeg er selvfølgelig kjent med at flere tidligere har gått inn for en plassering her — men det er altså for en stor del på plasser som nå tas i bruk til andre formål — formål som også vil styrke øvre sentrum.
– Alle parti unntatt ett har satt av i overkant av 100 millioner kroner i budsjett og handlingsplan for de neste fire årene til bygging av nytt bibliotek. Biblioteket er altså finansiert.

Unntaket i budsjettsammenheng er forutsigbart nok Fremskrittspartiet. I kommune etter kommune går FrP enten mot nye kulturbygg, eller de foreslår mye mindre varianter. De sier ikke at de ikke ønsker et moderne bibliotek som er stort nok for Grimstad nå og i årene framover. Men de legger inn tall i sine budsjettforslag som tyder på det. Fremskrittspartiet har satt av 30 millioner til bibliotek der alle andre parti har satt av litt mer enn 100.

Fremskrittspartiet selv sier alltid at de må si nei til andre gode formål fordi de prioriterer helse og skole. Og Frp har mange gode forslag innen helse og skole. Men den største satsingen i Frps program er og blir videre nedtrapping og fjerning av eiendomsskatten, til tross for at den med samarbeidspartienes budsjettopplegg er ganske lav i Grimstad (på fire promille). Ser vi på det siste året i handlingsplanen, i 2011, vil Frp bruke 20 millioner mer enn andre på å kutte eiendomsskatten enda mer. Et bibliotek på rutebilstasjonen vil koste ca 6,5 millioner kroner i året.

Frps storsatsing på ytterligere kutt i eiendomsskatten hadde altså kunnet finansiere ikke ett, men tre bibliotek. Så det er ikke det at Grimstad kommune ikke har råd til et moderne bibliotek. Det er Fremskrittspartiet som velger å ikke ta seg råd.

Bowlinga kan nok huse et halvgodt bibliotek. Jeg håper ikke andre representanter som har vært tydelige på at de ønsker et fullgodt bibliotek velger Bowlinga bare fordi det gjenstående, fullgode alternativet ligger på rutebilstasjonen.

Jeg har respekt for at mange har ønsket å plassere biblioteket ut fra hensyn til utviklingen i øvre sentrum. Men vi må ikke framstille det slik at et bibliotek er det eneste virkemiddelet vi har for øvre sentrum.

Og det må slett ikke bli slik hensynet til øvre sentrum er det eneste som gjelder for plassering av biblioteket.

modell3

Foto: HA

Hvis vi ser framover, er det mange gode grunner til at nettopp biblioteket skal få den mest sentrale offentlige plassen vi har i Grimstad:
– Bibliotek får sin renessanse når de bygges som flotte bygg der folk ferdes. Biblioteket er så mye mer enn utlån, det er en møteplass, et sted der en ikke trenger en spesiell grunn for å stikke innom og det er gratis. Det rett og slett et sted for folk flest.
– Vi vant kampen om å bli universitetsby, men det var ikke med klar margin. Biblioteket på rutebilstasjonen var et av få nye prosjekter Grimstad kommune framhevet for å få universitetet til å satse på en ny kampus i Grimstad. Fordi flere urbane møteplasser er helt avgjørende for universitetsbyen Grimstad. Skal vi ikke holde det vi lovet?
– Det er mange i regionen rundt oss som følger Grimstad nøye nå. Har byen handlekraft til å ta de løftene som er nødvendig for å lykkes som universitetsby?
– Vi må ikke tenke for smått. Vi må planlegge for et Grimstad som vokser, og som trekker til seg folk og bedrifter.
– Så er det til slutt hensynet til den offentlige, sentrale plassen som rutebilstasjonen er i seg selv. Den er fellesskapets plass. Bussene forsvinner uansett. Hvis ikke biblioteket kommer, hva kommer da? Vil vi klare å stå i mot det ene forlokkende forslaget etter det andre om butikker og boliger her?

Jeg vil benytte anledningen til å oppklare en misforståelse. Når administrasjonen i et budsjettvedtak i desember ble bedt om å vurdere om privat utbygging av biblioteket, med langtidsutleie til kommunen, så var det for å undersøke om et slikt alternativ kan gi lavere kostnader og raskere bygging. Dette må administrasjonen se på når bibliotekprosjektet er vedtatt og detaljplanlagt. Det kan tas med som en mulighet i anbudsrunden. Det var dette som var ment med vedtaket, ikke noe annet. Jeg er ikke sikker på at privat utbygging er en god ide, men det kan være verdt å undersøke.

Tilbake til hovedsaken: Grimstad har ventet lenge på et nytt bibliotek. Vi bør kunne komme hverandre i møte nå:
– Biblioteket er blitt mindre og uteplassen bedre.
– Det er sannsynliggjort at prisforskjellen mellom et fullgodt bibliotek på rutebilstasjonen og et halvgodt bibliotek i bowlinga er mindre enn 10 millioner kroner.
– Det er et krystallklart bibliotekfaglig råd om å velge rutebilstasjonen.
– De siste ukene har mange sagt at de har skiftet mening om bibliotek på rutebilstasjonen — og at de rett og slett syns de nye tegningene ser flotte ut!
Jeg vet at mange ennå er uenige i plasseringen. Alle kan ikke få rett her. Men alle kan få et flott bibliotek!

Debatten i kveld kan ende med en klar konklusjon eller et uklart spørsmål. Vi kan enten konkludere med at vi går i gang med biblioteket på rutebilstasjonen nå. Eller vi kan sitte igjen med spørsmålet — når vi ikke fikk en endelig bibliotekavklaring denne gangen heller — når får vi det da?

modell3

Foto: HA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**