Kurs i medie- og profileringsarbeid

Lørdag 5. april 2008 hadde Trondheim Venstre seminar for medlemmene i Trondheim og Sør-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som et ledd i skoleringen fram mot valgene i 2009 og 2011 arrangerte Trondheim Venstre seminaret “Medie- og profileringsarbeid” for 14 lydhøre og engasjerte deltakere. Vi hadde en meget entusiastisk foredragsholder – informasjonssjef Steinar Haugsvær fra Venstres hovedorganisasjon.

Hensikten med seminaret var å få en innsikt i betydningen av godt mediearbeid, samt hvordan slikt arbeid kan gjøres på en god og enkel måte. Med bakgrunn i bl.a. det som fungerte bra ved siste kommunevalg sitter deltakerne igjen med kunnskap om hva som er målet for mediearbeidet framover. Videre ble det vist teknikker for og gjort øvelser i å skrive leserinnlegg og pressemeldinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**