Kulturdepartementet reviderer Veilederen for frivillighetssentraler

Gamle Oslo Venstres Ronny Fagereng er representert i departemental arbeidgruppe som reviderer Veilederen for frivillighetssentraler. Arbeidsgruppen inviterer til innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ronny Fagereng

Foto: Fagereng

Kulturdepartementet har nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe for å revidere Veilederen for frivillighetssentraler.

Arbeidsgruppen består av 10 styreledere fra frivillighetssentraler fra hele landet og skal utarbeidet en oppdatert og mer funksjonell veileder.

Styreleder ved Grønland/ Gamlebyen frivillighetssentral og BU-representant i Gamle Oslo Ronny Fagereng er en av representantene i arbeidsgruppen.

– Veilederen må bli et enkelt dokument som gir direkte innsikt i frivillighetens motivasjon og autonomi. Den tredje sektor (frivilligheten) må styrkes og tydeliggjøres ift de to andre sektorene – den offentlige sektor og den private sektor, mener sier Ronny Fagereng.

Arbeidsgruppen har utarbeidet et utkast til ny Veileder.

– Vi tar gjerne imot innspill og forslag fra peroner med erfaring fra samarbeid med frivillighetssentraler eller frivillighet generelt, oppfordrer Ronny Fagereng.

Innspill kan sendes til Ronny Fagereng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**