Formannskapet: Bompengetakster

I morgen skal formannskapet behandle bompengetakster og rabbatordninger for Haugalandspakken. Taksten for passering av bomstasjon vil være 12 kroner pr. passering uten rabatter. Det tilsvarer laveste pris for en voksen enkeltbillett i såkalt nærsone med buss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Salhusveien

Foto: TN

Brukere kan også kjøpe forhåndsbetalt AutoPASS som gir store rabatter. Avhengig av størrelsen på forhåndsbetalingen kan brukerne oppnå fra 30% til 50% rabatt. Ved kjøp av AutoPASS vil man også automatisk slippe å betale for mer enn de første 75 passeringene pr. måned. Dessuten vil man slippe å betale for mer enn en bomstasjon som passeres i løpet av en klokketime.

Dette betyr at brukere som kjøper forhåndsbetalt AutoPASS for 700 passeringer vil betale 450 kroner pr. måned i bomavgift. Da vil de fleste bilister kunne gjennomføre reise til eller fra arbeid med kun en tellende passering. Til sammenlikning vil et periodekort for en voksen innen en enkelt takstsone koste 560 kroner pr. måned.

Da det ikke skal betales bompenger for passasjerer vil det innebære ytterligere kostnadsreduksjoner å reise med bil for en eller flere voksne og barn, sammenliknet med buss. To voksne arbeidsreisende med buss vil koste en familie 1120 kroner pr. måned. Med felles bil vil prisen fremdeles være 450 kroner med AutoPASS.

Venstre er positive til takstene og rabattordningene når disse holdes opp mot tilsvarende takster og ordninger andre steder. Venstre vil derfor støtte administrasjonens innstilling som tilrår at formannskapet slutter seg til takst og rabattsytemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**