Bort med arveavgiften! sier fylkesleder Emil Pedersen

Han vil løfte saken til Landsmøtet i Venstre til helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er urimelig at arveavgiften er så høy at folk må selge famileieinedommer ut av slekta, fortsetter Emil Pedersen. Han håper folk slipper å arve sålenge avgiften er så høy. Takstverdien på eiendommen legges til grunn for størrelsen på avgiften ved nåværende ordning. Hvordan skal vanlige lønnsmottakere klare store lån i tillegg til sine andre utgifter for å betale arveavgiften?

Denne saken vil fylkeslederen utdype på landsmøte til helgen.

Følg med på landsmøtet på venstres nettsider:
www.venstre.no/LM2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**