Eierskap og demokratisk legitimitet

For en tid tilbake ble det avsagt en dom i den såkalte vannverkssaken på Nedre Romerike. Saken viser behovet som også Ski kommune har i forhold til kontroll med sitt eierskap i ulike selskaper. Det handler om å forvalte fellesskapets ressurser på en måte som samsvarer med befolkningens forventninger og oppfatninger om rett og galt. Det handler om demokratisk legitimitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Ski Venstre er det viktig å fremheve at kommunene må ha en kultur hvor ansatte, og ikke minst folkevalgte, er bevisste i håndteringen av etiske dilemmaer – og at dette samsvarer med kommunens mål og verdier. Uten helhetstenkning rundt for eksempel eierskap mhp økonomi, miljø, og sosiale forhold, og uten etisk bevissthet knyttet til de handlinger som omhandler disse faktorene, så vil heller ikke kommunens ansatte og dets virksomheter være i stand til å opptre samfunnsansvarlig.

Derfor må både kommunen og dets selskaper ha jevnlige og åpne diskusjoner omkring etiske dilemmaer, og derfor må det utvikles eierskapsmeldinger hvor strategier for eierskap i de ulike selskapene fastlegges. Det bidrar til økt åpenhet i forhold til alle interesserte, og det bidrar til et mer effektivt og aktivt eierskap som sikrer demokratisk kontroll og legitimitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**