Våre stamveier

Venstre krever at det gjøres et krafttak for å modernisere, kvalitetssikre og vedlikeholde stamnettet (stamveg, jernbane og farled) i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-2020 kommer det fram at Norge er havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur, både når det gjelder veg og jernbane. NTP viser et totalt utbyggings behov på rundt 400 milliarder, mens de statlige bevilgningene for 2007 var på 5,5 milliarder.

Venstre mener at tiden er overmoden når det gjelder samfunnets behov for investering i infrastruktur.
Aktuelle løsninger som prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS) kan være måter å løse finansiering av enkeltprosjekter på. I tillegg mener vi at Jernbaneverket og Statens vegvesen bør gis større handlefrihet til å løse sine oppgaver. Det kan gjøres ved å omdanne dem til statsforetak eller heleide statlige aksjeselskap.

Det er interessant å lese at den storstilte jernbaneutbyggingen fra 1850 og utover ble tildels finansiert etter en slik modell.

Venstre mener noe tilsvarene må være mulig i dag. Venstre mener at dette er et nødvendig miljøtiltak for å trygge produksjonsgrunnlaget som skal bære velferd og verdiskaping i landet vårt. Framtidsrettet investering i infrastruktur er helt nødvendig for å klare dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**