En historisk viktig begynnelse

Etter intense forhandlinger den siste uka har de syv partiene på Stortinget i dag inngått et kompromiss om forholdet mellom kirke og stat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Avtalen som har blitt inngått i dag innebærer et historisk og viktig skritt for å løsne båndene mellom stat og kirke. Hvis prosessen med å skille stat og kirke kan sammenlignes med en 400-meter så har vi nå kommet halvveis, sier Venstres kirkepolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Velges av kirken
Avtalen mellom partiene, som gjelder i perioden mellom 2009 og 2013, innebærer blant annet at biskopene velges av kirken selv og at kirkelig statsråd fjernes, samt flere grunnlovsendringer. Les avtalen i sin helhet her.

 Venstre er tilfreds med stat-kirkeforliket.

Venstre er tilfreds med stat-kirkeforliket.
Foto: Microsoft

Venstres primærstandpunkt har vært et fullstendig skille mellom kirke og stat slik dette fremkommer av Venstres stortingsvalgsprogram 2005-2009 og Venstres prinsipprogram.

– Venstre mener at staten ikke skal være bundet til en konfesjon og at Den norske kirke ikke skal ha statlig overstyre, sier Dørum.

Halveis til fullt skille
Venstre mener vi er kommet et godt stykke på vei til fullt skille mellom stat og kirke.

– Sett i forhold til Venstres primærstandpunkt er vi med dagens avtale kommet halvveis, men det er viktig å understreke at alle partiene — som har hatt ulike utgangspunkt — har gitt og tatt i denne saken, understreker Dørum, som omtaler forhandlingene som ryddige og konstruktive.

– Jeg er glad for at vi kom frem til et kompromiss, og i denne prosessen har det vært avgjørende for Venstre at man har kommet til enighet om å gi kirken mer selvstyre, og at man går inn for å fjerne kirkelig statsråd, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**