Lærerløftet lokalt og nasjonalt!

Asker Venstre gikk til lokalvalg på blant annet å styrke videreutdanning av lærere. Venstre vil fortsatt kjempe for å utvide rammene for skolene, for å styrke videreutdanning av lærere etter behovene i Kunnskapsløftet og med nye læreplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ingvild T. Vevatne etterlyser bedre etterutdanning for lærere.

Ingvild T. Vevatne etterlyser bedre etterutdanning for lærere.
Foto: Christoffer Biong

Vi gikk ikke i posisjon med Høyre etter valget da H valgte Frp som sin nærmeste partner!Nå står vi alene om å ville styrke lærerløftet, løftet for å kunne gi kompetansebygging av lærere. Dette skjer blant annet fordi H, Frp, Krf og AGV i Asker, ved siste budsjettbehandling har kuttet mer på skole enn noen gang!!

Det er ikke grønnere gress på nasjonalt nivå!

Torsdag i forrige uke avviste de rød-grønne et Venstre-forslag som innebærer en satsing på systematisk videreutdanning for lærerne, en rekrutteringsplan for lærere og større krav til fagkompetanse hos lærerne.

Vi er derfor skuffet over at de rød-grønne lærer- og skolevennene ikke er villige til å støtte et konkret forslag som vil sikre bedre kompetanse i norsk skole, og dermed en styrking av skolen og lærernes status. Vår skolepolitiske talsmann, Odd Einar Dørum etterspurte da hva både kunnskapsministeren og statsministeren mente om at skolen var et av regjeringens høyeste prioriterte områder? Svarene er ikke kompetansebasert!

Utvidet skoledag og skolelunsj er bra for elevene, men det er mer et tilsynstiltak enn et kunnskapsløft når vi vet at lærerne trenger høyere nivå på faglig kompetanse, nødvendig status i klassen og avgjørende arbeidsvilkår for å gjøre kvalitative oppgaver!

Venstre i Asker etterspør hva Høyre mener med å styrke skolen når kuttene aldri har vært større? Styrkingen i Asker har gått til kultursektoren, toppidretten , byggeprosjekter og voksenkultur! Det er fint og godt for alle, men det reduserer kommunens muligheter kraftig til å kunne styrke skolen! Overskridelsene i rådmannens økonomirapporter viser at skolen holder budsjettene sine, i tillegge til allerede trange skolebudsjetter! Vi vet at elever står på ventelister for sakkyndig vurdering av PPT og for å få tilpasset opplæring etter ulike faglige behov. Vi vet at flere og flere lærere velger andre yrker, og vi vet at nesten ingen søker lærerjobber mer!! Hva vil Asker gjøre og hva vil regjeringen gjøre? Venstre vil satse på skole både lokalt og nasjonalt!
La oss derfor først ta et felles fokus på kompetansebygging av de ansatte som ressursen i våre skoler, og deretter øke grunnutdanningen for nyutdannede lærere generelt! Det er en god skolepolitikk, en god personalpolitikk og fremtidsrettet!

Asker Venstre vil aktiv påskynde Venstres engasjement i lærerløftet, både i egen kommune og på Venstres Landsmøte på Sundvollen til helga!

Ingvild Tautra Vevatne
Gruppeleder for Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**