– Kunnskap skal bære framtida

En stappfull landsmøtesal tok i mot leder Lars Sponheim på Sundvolden like utenfor Hønefoss. – Vi skal ikke vinne valget med mer penger til alt, eller lettvint retorikk om “enten mer fellesskap eller mer skattelette”. Vi skal vinne valget med framtidstro, med sosialliberale verdier og moderne politiske løsninger, innledet Venstre-lederen. I innledningen sto skole- og miljøpolitikk sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim taler til Venstres landsmøte 2008

Foto: Frode Fjeldstad

Sponheim kom raskt inn på en av Venstres kjernesaker, miljø- og klimautfordringene.

– Må ta klimagrep
– Framtida kan ikke baseres på å kjøpe seg fri fra miljø- og klimautfordringene, men politisk vilje til å ta de nødvendige grepene her hjemme. Ikke om 5 år eller 10 år. Men nå. Det vil koste å legge om til en mer miljøvennlig livsstil, men dersom alle bidrar, så klarer vi det.

– Derfor er det forstemmende å se at Fremskrittspartiet går til valg på å latterliggjøre klimatrusselen og å opponere mot FNs klimapanel. Men det viser med all tydelighet hvorfor det er så uaktuelt for Venstre å regjere sammen med Frp. Fordi vi står for helt andre holdninger i miljø- og klimapolitikken. Fordi vi står for helt andre holdninger i innvandrings- og integreringspolitikken. De holdningene framtidens generasjoner har krav på, poengterte han.

Lars Sponheim taler til Venstres landsmøte 2008

Foto: Frode Fjeldstad

Kunnskap er bærebjelken
Sponheim pekte på at vi som samfunn og enkeltmennesker må være forberedt på at morgendagen blir annerledes enn gårsdagen.

– Mens naturressurser har vært bærebjelken i norsk næringsutvikling, blir det mer og mer kunnskap som skal bære velstands- og velferdssamfunnet i framtiden. Framtiden skal ikke baseres på fossilkraft, men på hjernekraft.

– Kunnskap er nøkkelen til individuell frigjøring, sosial mobilitet og samfunnsmessig framgang. Kunnskap er grunnlaget for frihet, demokrati og integrering i fellesskapet. Det er derfor vi vil gjenreise læreren — selve nøkkelen til en god skole, sa Sponheim.

Svenskehjelp
– I skolepolitikken har vi fått hjelp av våre svenske venner i Folkpartiet. Ikke minst daværende skolbyråd i Stockholm, Jan Bjørklund. I morgen gleder det meg at vi har han her som partileder og skolestatsråd. Jans og Folkpartiets viktigste budskap er det samme som vårt: "Å stille krav er å bry seg", sa Lars Sponheim.

 Et godt valg og vekst i antall medlemmer gjør dette landsmøtet til en av de største i moderne tid for Venstre.

Et godt valg og vekst i antall medlemmer gjør dette landsmøtet til en av de største i moderne tid for Venstre.
Foto: Frode Fjeldstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**