Rogaland markerer seg på landsmøtet

Delegater fra Rogaland har satt sitt preg på den generelle politiske debatten på Venstres landsmøte på Sundvollen. Gunnar Kvassheim, Helge Solum Larsen og May Britt Vihovde har markert seg med engasjerte innlegg på landsmøtets første dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Vidar Grundetjern

Gunnar Kvassheim som er leder av Stortingets energi- og miljøkomite understreket at klimakampen ikke må svekke innsatsen for det klassiske naturvernet. Venstre skal fortsatt arbeide for biologisk mangfold, mot atomkraft og mot Sellafield anlegget på den engelske vestkysten.

Gunnar Kvassheim viste også til den store avstanden som er mellom Venstre og Frp i miljøpolitikken generelt og klimapolitikken spesielt. Etter hans mening vil det være større mulighet for å oppheve tyngdkraften enn å forene Venstre og Frp i miljøsaker. Et regjeringssamarbeid med dette partiet vil være umulig for Venstre.

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

Helge Solum Larsen tok i sitt innlegg opp behovet for en sosial reform der verdighet og respekt står i sentrum. Han pekte blant annet på at de fleste som henvender seg til sosialtjenesten gjør dette en gang i livet, og at de da er på sitt mest sårbare. Dessverre klarer ikke systemene å møte disse menneskene slik at de føler seg respektert og sett.

Solum Larsen mente at det var Venstres oppgave å være ombud for mennesker som møter et system som ikke er i stand til å ta vare på den enkeltes verdighet og med respekt for den enkeltes behov. – Vi trenger en revolusjon, sa Helge Solum Larsen.

May Britt Vihovde

Foto: Haugesund Venstre

May Britt Vihovde tok i sitt innlegg opp flere temaer. Hun pekte på at voldtekt er overgripers ansvar, og at det nå er på tide å følge opp Voldtektsutvalgets anbefalinger. Dette innebærer blant annet at det må opprettes egne enheter for denne type vold ved alle politidistrikt.

Vihovde kom også inn på den enkelte borgers muligheter for å orientere seg om sine rettigheter. Svært mange av dem som har et hjelpebehov har også behov for å skaffe seg kunnskap om sine rettigheter og plikter. Dette kan koste så mye som 10 000 pr. person, og dette rammer særlig de fattigste. Derfor ønsker vi en portal der folk kan hente plikts- og rettighetsinformasjon gratis.

Video av innleggene legges ut i løpet av kvelden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**