IT-ministeren må satse på fri programvare

– IT-minister Heidi Grande Røys må vise handlekraft og satse på de reelle frie programvare-formatene i staten. Alle offentlige myndigheter bør kjøpe fri programvare med åpne standarder der det er mulig, i forhold til kostnad og behov. Staten bør gå foran med et godt eksempel, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skei Grande viser blant annet til debatten som har oppstått i forbindelse med at Microsofts nye filformat Office Open XML (OOXML) er blitt ISO-godkjent som en såkalt åpen standard. Det finnes nemlig allerede en tilsvarende ISO-godkjent åpen standard kalt OpenDocument Format (ODF), som blant annet støttes av gratis-programvaren Open Office — den største utfordreren til Microsofts Office-pakke, og ofte brukt i norske skoler.

Staten må ikke favorisere

 -Det er ikke det offentliges oppgave å favorisere en bestemt leverandør, sier Skei Grande.

-Det er ikke det offentliges oppgave å favorisere en bestemt leverandør, sier Skei Grande.
Foto: Luth

– For Venstre er det et selvstendig poeng at informasjon som det offentlige utveksler med borgerne i samfunnet ikke er låst til en bestemt leverandør, men finnes i formater som baseres på åpne standarder som er tilgjengelig for alle. Det er ikke det offentliges oppgave å favorisere en bestemt leverandør, sier Skei Grande.

– Hvis Grande Røys bestemmer seg for at OOXML blir en prioritert standard i offentlig sektor er jeg redd for at Microsoft fortsatt blir den dominerende programvare-leverandøren i norsk forvaltning. Det er ikke sunt for konkurransen, sier Skei Grande.

Må hindre teknologisk klasseskille

– Dette gir heller ikke norske skoler et incitament for å benytte seg av åpne gratisløsninger som for eksempel Open Office, påpeker Skei Grande.

– Norske skoler må forøvrig i størst mulig grad bør bruke programvare som er gratis for brukerne. Det offentlige har sitt største ansvar i å sørge for at informasjonssamfunnet blir for alle, og hindre at det oppstår et teknologisk klasseskille. Jeg forventer at IT-ministeren er seg dette bevisst, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**