Hva med hotellplanene på Geitetangen ?

Blir det båtplasser eller badehotell på Geitetangen ? Eller kanskje ingen av delene. Det er nå lansert planer om en betydelig utbygging av badehotell på Geitetangen. Søgne Venstre har sin mening om dette nedfelt i sitt program for denne valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det følger av Venstres program for denne valgperioden at partiet går inn for “en revurdering av mulighetene for utbygging av Prestebukta/Geitetangern for ytterligere båtplasser.” Dette betyr kort og godt at partiet mener at bør anlegges småbåthavn i området Geitetangen/Prestebukta.

I og med en slik klar programformulering vil det være klart at partiet ikke går inn for hotellplanene som lanseres i disse dager.

Problemet vi står overfor er imidlertid at Fylkesmannen har satt en stopper for planene om småbåthavn på Geitetangen. Dette fordi området er regulert til friluftsområde. Neste utfordring blir da å få vedtatt en omregulering som muliggjør en ny småbåthavn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**