Venstre krev orden i kloakken før bystyrebehandling av hyttefelt på Øytangen i Flosta

Venstre krev alle opplysningar på bordet og grundig dokumentasjon på miljøstatus ved Øytangen hyttefelt, etter opplysningar om manglande påkopling av kloakk, seier Venstres gruppeleiar Jan Kløvstad. Hytteeigarar meiner det er risiko for at kloakken går i fjorden når tankane er fulle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Her er brevet:

“Til ordførar og rådmann,
eg viser til befaring og planutvalets behandling av sak 78/08 Øytangen.

I møtet tok eg opp det eg oppfatta som eit miljøproblem, da eg var i tvil om vatn og kloakk er påkopla og fungerer miljømessig forsvarleg. Straks etter møtet viste Arendals Tidende meg ein e-post som styrkar mistanken min.

Eg siterer frå Arendals Tidende, 12. april 2008:

“De krymper tomtene hele tiden, sier (Ole) Randers som kjøpte hyttetomta i 2002. Han føler Langabø har brutt sitt ansvar ettertrykkelig.
Jeg ga 360.000 kroner for hele greia, inkludert vann, kloakk og brygge. Men vi har et renseanlegg som ikke fungerer, det går rett ut i havet, hevder Randers som har hyret advokat mot misligholdet han mener Langabø utviser.
I en e-post står det i klartekst at Klaro Renseanlegg har forsøkt å starte renseanlegget, de melder at de har inspisert anlegget 8.april og skriver at to pumper dessverre er defekte, i tillegg til fire flottører og skriver videre at Fagelektro sjekket anlegget samme dag og at doseringskummen heller ikke fungerer og at dette må gjøres noe med. De skriver at de først skal få drift i pumpestasjonen og at de skal bestille pumper og flottører. Det som ikke nevnes er om anlegget noen gang har fungert siden hytteeierne flyttet inn på området.
Når vi spør utbygger om renseanlegget og om det er fakta at kloakken har gått rett ut i vannet, sier han at han ikke har noe med det å gjøre.
– Jeg kjenner ikke til driften, vi bestilte dette anlegget. Jeg kan ikke si om det fungerer eller ikke. Det er store tanker og det er ikke sikkert at dette har gått ut i havet. På spørsmål om han som utbygger ikke er ansvarlig for å påse at renseanlegget fungerer, svarer han at det er han ikke og mener ansvaret hviler på leverandørene av renseanlegget.
– Kommunen lar også kloakken gå ut i havet, sier Langabø.”

Eg ser fleire problemstillingar her:
1. Det privatrettslege: om hytteigarane har fått det dei har betalt for. Det må hytteeiegarane ta opp på vanleg måte i rettsapparatet om dei ikkje kan få løyst dette på anna vis.

2. Miljø og forureining.
Dette er eit offentleg ansvar å kontrollere og eventuelt gi pålegg om utbetringar, eventuelt bøter/dagbøter eller andre effektive reaksjonsformer som kan ta vare på vår felles interesse; å verne om miljøet.

Eg ber derfor om at det straks blir kontrollert om det vatn- og kloakksystemet på Øytangen fungerer som det skal.

Om dette IKKJE fungerer, vil eg fremme forslag om rekkefølgebestemmelse. Eg vil foreslå at dagens anlegg skal fungere før nye løyver blir gitt, – og i tillegg at ingen nye hytter kan tas i bruk før ein ansvarleg offentleg instans har godkjent og kontrollert at vatn- og kloakksystem verkar etter forskriftene.

Er det mogleg å få undersøkt opplysningane frå hytteeigar Ole Randers før bystyremøtet 24. april?

Beste helsing

Jan Kløvstad
gruppeleiar i Venstre”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**